18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Підсумкова контрольна робота з математики

Додано: 27 травня 2020
Предмет: Математика, 5 клас
Копія з тесту: підсумкова робота
13 запитань
Запитання 1

Знайдіть значення виразу: 23:(6⅜+1⅝)-(4⅘-2⅘):5

варіанти відповідей

  3,275 

   4,75


  2,475 

1,375 

Запитання 2

Розв'яжіть рівняння :(4х-2,8)*2,5=0,75

варіанти відповідей

0,775

0,75 

7,75

 7,5

Запитання 3

Спростіть вираз 5,2+ 1,4– 2,8y.

варіанти відповідей

 5,7у


  6,6у  

2,8у


  3,8у

Запитання 4

У трьох рулонах 146,8 м тканини, причому в другому рулоні на 18,4 м більше, ніж у першому, а в третьому - вдвічі більше, ніж у першому. Скільки метрів тканини було в кожному рулоні?

варіанти відповідей

в І рулоні 32,1 м, в ІІ - 50,5 м, в ІІІ - 64,2 м


  в І рулоні 32 м, в ІІ - 50 м, в ІІІ - 64 м 

 в І рулоні 31,1 м, в ІІ - 49,5 м, в ІІІ - 62,2 м


  в І рулоні 30,1 м, в ІІ - 48,5 м, в ІІІ - 60,2 м

Запитання 5

Знайти об’єм прямокутного паралелепіпеда з розмірами 3 см, 7 см та 2,4см. 

варіанти відповідей

 504 см3 

 50,4 см  

   12,4 см2 

 50,4 см³

Запитання 6

У книжці 300 сторінок. За перший день Оленка прочитала 1/3 частину книжки, а за другий день - 25% тієї частини книжки, що залишилася. Скільки сторінок дівчинці залишилося ще прочитати? (У відповіді вказати лише число).

варіанти відповідей

150

100 

 175  

200

Запитання 7

Знайдіть середнє арифметичне чисел: 2,8; 3,9; 4,06; 5,94; 0,3 

варіанти відповідей

 3,4


  4,5 

 5


  4,3

Запитання 8

Яку з наведених цифр можна підставити у запим 5917>*917, щоб утворилась правильна нерівність?

варіанти відповідей

7

6

5

4

Запитання 9

Подайте у вигляді неправильного дробу число

варіанти відповідей
Запитання 10

З вершини розгорнутого кута CDE, зображеного на рисунку, проведено промені DB і DA так, що ∠ADC= 165°,  ∠BDE= 98°. Обчисліть градусну міру кута ADB.

варіанти відповідей

670

1050

830

930

Запитання 11

Периметр квадрата дорівнює 28 см. Обчисліть площу цього квадрата.

варіанти відповідей

49 м2

49 см2

196 см2

144 см2

Запитання 12

З одного села одночасно в протилежних напрямках вирушили велосипедист 

і пішохід. Через 2 год після початку руху відстань між ними становила 34 км. 

Велосипедист їхав зі швидкістю 13 км/год. З якою швидкістю йшов пішохід? 

варіанти відповідей

4 км/год

6 км/год

2 км/год

5 км/год

Запитання 13

Знайдіть усі натуральні значення m, при яких дріб буде неправильним.

варіанти відповідей

0,1,2,3

1,2,3

1,2,3,4

3,4,5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест