28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Підсумкова робота з астрономії

Додано: 6 травня
Предмет: Астрономія, 11 клас
Тест виконано: 583 рази
35 запитань
Запитання 1

Найбільша планета Сонячної системи…

варіанти відповідей

Венера

Земля

Юпітер

Сатурн

Запитання 2

Який з небесних об'єктів не можна віднести до планет?

варіанти відповідей

Марс

Земля

Нептун

Плутон

Запитання 3

Якими одиницями вимірюють відстані в астрономії?

варіанти відповідей

метри

кілометри

світлові роки

мегаметри

Запитання 4

Яке з тіл не є джерелом світла?

варіанти відповідей

Місяць

Сонце

Полярна зоря

Зоря Сіріус

Запитання 5

По якій орбіті рухається Земля?

варіанти відповідей

по колу

по еліпсу

по параболі

по прямій

Запитання 6

Хто з вчених відкрив закони руху планет?

варіанти відповідей

Коперник

Кеплер

Галілей

Ньютон

Запитання 7

Яким законом пояснюються явища припливів і відпливів на Землі?

варіанти відповідей

законом всесвітнього тяжіння

законом руху планет

третім законом Ньютона

законом Джоуля-Ленца

Запитання 8

Як називаються пульсуючі зорі?

варіанти відповідей

наднові

цефеїди

нові

червоні карлики

Запитання 9

Якого виду Галактик не існує?

варіанти відповідей

параболічні

еліптичні

неправильні

спіральні

Запитання 10

Планети земної групи...

варіанти відповідей

Меркурій

Венера

Юпітер

Сатурн

Уран

Земля

Марс

Нептун

Запитання 11

Ознаки планет земної групи...

варіанти відповідей

мають більшу густину

мають меншу густину

мають великі розміри та маси

мають невеликі розміри та маси

мають велику кількість супутників

не мають супутників або мають їх невелику кількість

Запитання 12

З якою найменшою швидкістю метеорити влітають в атмосферу Землі?

варіанти відповідей

1 м/с

1 км/с

11,2 км/с

22,2 км/с

112 км/с

222 км/с

Запитання 13

Усі твердження, за винятком одного, правильні. Вказати неправильне твердження. Астрономія — це наука:

варіанти відповідей

про небесні світила;

про закони руху небесних світил;

про можливість за розташуванням планет на небі передбачати хід подій на Землі

про будову й розвиток небесних світил

про     будову й розвиток Всесвіту в цілому

Запитання 14

 Хто розвивав теорію про будову Всесвіту, згідно з якої існує життя на

інших планетах?


варіанти відповідей

К. Птолемей

Й. Кеплер

М. Коперник

Г. Галілей

Дж. Бруно.

Запитання 15

Без якого з цих тверджень неможлива геліоцентрична теорія?

варіанти відповідей

Планети обертаються навколо Сонця

Сонце має кулеподібну форму

Земля має кулеподібну форму

Планети обертаються навколо Землі

Земля обертається навколо своєї осі

Запитання 16

Щоб позбутися негативного впливу атмосфери, сучасні наземні астрономічні обсерваторії, як правило, розміщують:

варіанти відповідей

у сільській місцевості

на рівнині

поблизу великих міст

у відкритому морі

на пагорбах

Запитання 17

До планет-гігантів належать:

варіанти відповідей

Юпітер, Сатурн, Уран, Венера

Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун

Меркурій, Венера, Земля, Юпітер

Венера, Земля, Уран, Нептун

Сатурн, Меркурій, Земля, Марс

Запитання 18

Як називається видима частина Всесвіту? 

варіанти відповідей

Молочний Шлях

Метагалактика

Туманність Андромеди

Велика Магелланова Хмара

Запитання 19

Центр Галактики знаходиться у сузір'ї:

варіанти відповідей

Тільця

Оріона

Великого Пса

Скорпіона

Стрільця

Запитання 20

Скільки приблизно зір на небесній сфері?

варіанти відповідей

3000

4000

5000

6000

7000

Запитання 21

Укажіть роки, які не являються високосними?

варіанти відповідей

1964

2012

2002

1996

Запитання 22

На скільки часових поясів поділена вся територія земної кулі? У межах якого часового поясу розташована більша частина території України?

варіанти відповідей

12 часових поясів. UTC+2

20 часових поясів. UTC-2

60 часових поясів. UTC+1

24 часових поясів. UTC+2

Запитання 23

Які системи координат для визначення положення небесних світил застосовують в астрономії?

варіанти відповідей

Горизонтальна система координат.

Двовимірна декартова система координат.

Екваторіальна система координат.

Тривимірна декартова система координат.

Запитання 24

Оберіть всі правильні твердження, які відносяться до законів Йоганна Кеплера.

варіанти відповідей

Планети обертаються по еліпсах, в одному з фокусів яких є Сонце.

Радіус-вектор планети (лінія, що сполучає центр Сонця із центром планети) за однакові інтервали часу описує рівні площі.

Квадрати сидеричних періодів обертання двох планет відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт.

Між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку мас цих тіл і обернено пропорційні  квадрату відстані між ними.

Запитання 25

Як називають уявну сферу довільного радіуса з центром у точці спостереження, на яку спроектовані небесні світила?

варіанти відповідей

Небесна сфера.

Земна сфера.

Зоряна сфера

Атмосфера.

Запитання 26

Укажіть кількість сузір`їв, через які проходить екліптика. Яке із сузір`їв не згадують у числі зодіакальних, не зважаючи на те, що через нього проходить екліптика?

варіанти відповідей

12 сузір`їв. Сузір`я Кентавра.

13 сузір`їв. Сузір`я Кентавра.

13 сузір`їв. Сузір`я Змієносця.

12 сузір`їв. Сузір`я Змієносця.

Запитання 27

На скільки сузір`їв поділена небесна сфера?

варіанти відповідей

88

80

102

48

Запитання 28

Хто з великих вчених «зупинив Сонце, зрушив Землю»?

варіанти відповідей

І. Ньютон

Г. Галілей

М. Коперник

К. Птолемей

Запитання 29

Як перекладається з грецької мови слово  «планета»?

варіанти відповідей

Холодне тіло.

Туманність.

Блукаюча зоря.

Хвостата зоря.

Запитання 30

Що є основою астрономії?

варіанти відповідей

Спостереження

Ексмеримент.

Моделювання.

Досліди.

Запитання 31

Що знаходиться в центрі світу з точки зору геоцентричної моделі?

варіанти відповідей

Земля

Сонце

Місяць

Запитання 32

Перший телескоп збудував

варіанти відповідей

Кеплер

Ньютон

Галілей

Запитання 33

В якому напрямку рухаються всі зорі?

варіанти відповідей

Проти годинниової стрілки

За годинниковою стрілкою

Запитання 34

Момент, коли світило проходить меридіан і перебуває найвище над

горизонтом, називають…


варіанти відповідей

прямим сходженням


високою кульмінацією

верхньою кульмінацією

нижньою кульмінацією

Запитання 35

Певну ділянку зоряного неба з чітко обмеженими межами, що охоплює всі належні йому світила і має власну назву, називають ..

варіанти відповідей

Небесною сферою

Сузір'ям

 Галактикою

Зоряною системою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест