Підсумковий тест за ІІ семестр (10 клас)

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Всесвітня історія, 10 клас
Тест виконано: 162 рази
34 запитання
Запитання 1

В основу економічної політики італійських фашистів було покладено ідею створення:

варіанти відповідей

"монархічної держави"

"кооперативної держави"

"парламентської держави"

"корпоративної держави"

Запитання 2

З ким уклав "Латеранський конкордат" (угоду) Б. Муссоліні?

    

 

варіанти відповідей

з італійським парламентом;

з Папою Римським;

з нацистською партією Німеччини;

з королем Італії.

Запитання 3

Яке з положень називає одну з характерних рис політики «воєнного комунізму»?

      

 

варіанти відповідей

передача земельних ділянок у власність селян;

загальна трудова повинність;

введення продподатку;

відновлення грошового обігу.

Запитання 4

Який з’їзд ВКП(б) було названо «з’їздом переможців»?

варіанти відповідей

XV з'їзд;

XVI з'їзд;

XVII з'їзд;

XVIII з'їзд.

Запитання 5

П'ята колона - це ...

варіанти відповідей

назва прихильників націонал-соціалістичної партії в Німеччині;

назва агентури Ф. Франко в Іспанії, яка діяла в тилу республіканців;


таємна державна поліція в нацистській Німеччині;


армія фашистів, що увійшла до Рима й захопила владу;


Запитання 6

Оберіть ознаки, які притаманні тоталітарним системам:

варіанти відповідей

встановлення жорсткого контролю з боку держави над усіма сферами суспільного життя, із застосуванням силових методів впливу;


легалізація й розширення прав профспілок;

рівність усіх громадян перед законом;

культ особи вождя;

гарантування та додержання демократичних прав та свобод людини;

політика мілітаризму, шовінізму;

свобода слова

Запитання 7

В якому місті та в якому році відбувся "пивний путч"?

варіанти відповідей

Мюнхен, 1933 р.

Берлін, 1923 р.

Гамбург, 1933 р.

Веймар, 1923 р.

Гамбург, 1925 р.

Веймар, 1933 р.

Мюнхен, 1923 р.

Запитання 8

Яка країна стала першою жертвою агресії фашистської Італії?

варіанти відповідей

Албанія

Ефіопія

Сомалі

Лівія

Запитання 9

Які з перелічених країн були монархіями у міжвоєнний період?

варіанти відповідей

Угорщина

Польща

Югославія

Румунія

Чехословаччина

Болгарія

Запитання 10

Яка країна стала жертвою "Мюнхенської змови" напередодні ІІ Світової війни?

варіанти відповідей

Польща

Угорщина

Чехословаччина

Ефіопія

Румунія

Запитання 11

Установіть відповідність держав і рухів Опору, що діяли в них:

1. Франція

2. Італія

3. Югославія

4. Польща

А. Комітет національного визволення, гарібальдійські бригади

Б. Армія Крайова

В. Національна рада Опору

Г. НВФ і НВАЮ


 

варіанти відповідей

1-В; 2-Г; 3-Б; 4-А

 1-Г; 2-А; 3-В; 4-Б

 1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б

Запитання 12

Вкажіть, в якому році А. Гітлер був призначений канцлером?

  

варіанти відповідей

у 1932 р.;

у 1933 р.;

у 1934 р.;

у 1935 р.

Запитання 13

Установіть відповідність між назвами країн Європи та їхніми лідерами у 20-30 р.р. ХХ ст.:

1) Болгарія;

2) Угорщина;

3) Польща;

4) Чехословаччина.

А) Ю. Пілсудський;

Б) Т. Масарик;

В) І. Антонеску;

Г) О. Стамболійський;

Д) М. Горті

варіанти відповідей

1 - Г; 2 - Д; 3 - Б; 4 - В

1 - Г; 2 - Д; 3 - А; 4 - Б

1 - Г; 2 - Д; 3 - В; 4 - А

1 - Б; 2 - В; 3 - А; 4 - Г

Запитання 14

Укажіть основні положення радянсько-німецького пакту про ненапад:

варіанти відповідей

сторони зобов'язувалися допомагати одна одній при можливій агресії проти них;

нейтралітет у разі війни однієї з країн;

обидві сторони мали спільно діяти проти Великої Британії та Франції;

пакт укладався на 10 років з автоматичним продовженням його дії на наступні 5 років за взаємним бажанням сторін

СРСР має підтримувати антикомінтернівський пакт

 СРСР і Німеччина не повинні брати участь у коаліціях, спрямованих проти Німеччини чи СРСР

Запитання 15

Відповідно до Пакту Молотова - Ріббетропа до сфери впливу Німеччини відійшли наступні території Закерзоння (оберіть три вірні):

варіанти відповідей

Холмщина

Посяння

Галичина

Буковина

Лемківщина

Запитання 16

Коли між СРСР і Німеччиною було укладено Договір про дружбу і кордони?

варіанти відповідей

28 серпня 1939 року

1 вересня 1939 року

17 вересня 1939 року

28 вересня 1939 року

Запитання 17

Які терміни й поняття слід використовувати для характеристики процесу радяніізації на західноукраїнських землях у 1939-1941 рр.?

варіанти відповідей

індустріалізація, суцільна колективізація, "червоний терор"

націоналізація, депортація, українізація, репресії 

"культурна революція", кооперація, депопуляція

націоналізація, індустріалізація, агітація, репресії

Запитання 18

Збройні сили нацистської Німеччини з 1935 р. отримали  назву:

    

варіанти відповідей

вермахт;

гестапо;

аншлюс;

"армія дуче"

Запитання 19

Установіть відповідність між подіями і датами:

1) напад Німеччини на Данію і Норвегію;

2) Червона армія перейшла польсько-радянський кордон;

3) початок «битви за Англію»;

4) захоплення Франції.

А) 17 вересня 1939 р.

Б)   9 квітня 1940 р.

В)  22 червня 1940 р.

Г)  13 серпня 1940 р.

Д)  28 жовтня 1940 р.

варіанти відповідей

1 – Б; 2 – А; 3 – Д; 4 - В

1 - В; 2 - А; 3 - Г; 4 - Б

1 - Б; 2 - А; 3 - Г; 4 - В

1 - Д; 2 - А; 3 - Б; 4 - Г

Запитання 20

Позначте причину, яка спонукала Францію та Бельгію у січні 1923 року, самочинно окупувати Рурську область Німеччини:


варіанти відповідей

військове зазіхання Німеччини на вугільні шахти Саару Франції;

відмова Німеччини визнати Лігу Націй як найвищого міжнародного арбітра;

припинення виплат репарацій Німеччиною згідно з Версальським договором;

укладання Німеччиною сепаратного договору з радянською Росією.

Запитання 21

Із запронованих тверджень оберіть вірне:

варіанти відповідей

 у липні 1926 року Мао Цзедун організував "Великий похід" на північ;

тактичним методом гандізму в національно-визвольному русі став метод насильницького опору;

Чан Кайші був засновником партії Гоміндан;

Меморандум Танака передбачав стратегічний курс встановлення світового панування Японії шляхом воєнної агресії

Запитання 22

Оберіть фото лідерів держав - учасниць Кримської (Ялтинської) конференції.

варіанти відповідей
Запитання 23

Коли відбувся радянсько-японський конфлікт на річці Халхін-Гол?

варіанти відповідей

У 1938 р.;

у 1939 р.;

у 1940 р.;

у 1941 р.

Запитання 24

Коли було прийнято закон про ленд-ліз?

варіанти відповідей

Березень 1940

Березень 1941

 Липень 1940

 Липень 1941

Запитання 25

Яке місто в СРСР було взяте німецькими військами в блокаду, що тривала 900 днів?

варіанти відповідей

Севастополь

Одеса

Ленінград

Сталінград

Київ

Запитання 26

Коли відбувся напад японських військ на військово-морську базу Перл-Харбор?

варіанти відповідей

 11 жовтня 1941 р.

7 грудня 1941 р.

11 жовтня 1942 р.

7 грудня 1942 р.

Запитання 27

Хто очолив союзний десант, що висадився у портах Марокко й Алжиру в листопаді 1942 р.?

варіанти відповідей

Е. Роммель

 Б. Монтгомері

Д. Ейзенхауер

Запитання 28

Які території захопила Японія протягом 1941-1942 рр.? (3 вірні відповіді)

варіанти відповідей

Ямайка

Індонезія

Філіппини

Єгипет

Таїланд

Мальдіви

Запитання 29

Нацистський "новий порядок" полягав у:

варіанти відповідей

зламі базових цінностей людської цивілізації

співпраці та дружбі з усіма без винятку расами

наданні німцям права на понування над іншими народами

 шанобливому ставленні до традицій завойованих народів

 співпраці та дружбі з усіма без винятку расами

розподілі людства на "повноцінні" та "неповноцінні раси"


Запитання 30

Укажіть основні рішення Потсдамської конференції:

варіанти відповідей

Підтверджено право народів, які постраждали від німецької агресії, на одержання репарацій.

Було створено Міжнародний трибунал для покарання воєнних злочинців.

Схвалене атомне бомбардування Японії.

Устрій післявоєнної Німеччини має ґрунтуватися на принципах «4 Д»: денацифікація, демілітаризація, демократизація, декартелізація

Радянському Союзу передавалися території колишньої Східної Пруссії з містом Кенігсберг.

Ухвалено рішення про скликання установчої конференції ООН

Запитання 31

Оберіть учасників Потсдамської конференції:

варіанти відповідей

 Й. Сталін 

Ф. Рузвельт

К. Еттлі 

В. Черчілль

Ш. де Голль

Г. Трумен

Запитання 32

 Коли закінчилася битва за Берлін?

варіанти відповідей

25 квітня 1945 року

30 квітня 1945 року

2 травня 1945 року

8 травня 1945 року

Запитання 33

Коли СРСР оголосив війну Японії?

варіанти відповідей

8 травня 1945 року

6 серпня 1945 року

8 серпня 1945 року

2 вересня 1945 року

Запитання 34

Які з радянських республік СРСР стали членами-засновниками ООН?

варіанти відповідей

Россійська Радянська Соціалістична Республіка

Латвійська Радянська Соціалістична Республіка

Українська Радянська Соціалістична Республік

Білоруська Соціалістична Республік

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест