Підсумковий тест
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Жива природа – це…

а)

сонце, місяць

б)

людина, тварина

2.

Рукотворні тіла- це…

а)

стіл, вікно

б)

камінь, зорі

3.

Організми - це …

а)

кіт, курча

б)

камінь, зорі

4.

У хвойних дерев листки…

а)

широкі і зелені

б)

схожі на голки

5.

Комаха має…

а)

шість ніг

б)

дві ноги

6.

З чого виготовляють папір?

а)

з соняшника

б)

з деревини

Ключ до тесту

1. б (2 балів)
2. а (2 балів)
3. а (2 балів)
4. б (2 балів)
5. а (2 балів)
6. б (2 балів)