Підсумковий тест на тему: "Людина на планеті Земля"

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Природознавство, 5 клас
Тест виконано: 4 рази
12 запитань
Запитання 1

Яка діяльність людини призвела до негативних наслідків для природи?

варіанти відповідей

осушування боліт

будівництво фабрик, заводів

видобування корисних копалин

вирубування лісів

створення ботанічних садів

створення заповідників

Запитання 2

Чи погіршує господарська діяльність людини склад води, повітря, грунтів?

варіанти відповідей

так

ні

частково

Запитання 3

З якою метою людина втручається у природне середовище?

варіанти відповідей

щоб покращити середовище свого існування

щоб зменшити кількість тварин

щоб збільшити вміст вуглекислого газу в атмосфері

щоб зменшити площі лісів

Запитання 4

Що таке екологічні проблеми?

варіанти відповідей

будь-які зміни навколишнього середовища

позитивні зміни в природі, які виникають в результаті діяльності людини

негативні зміни в природі, які виникають в результаті діяльності людини

всі відповіді вірні

Запитання 5

Вкажіть способи подолання екологічних проблем

варіанти відповідей

упровадження на підприємствах технологій повторного використання відходів

використання екологічно безпечних видів палива (природний газ, біопаливо)

закриття фабрик і заводів

обмеження діяльності шкідливих підприємств

Запитання 6

Де знаходиться заповідник Асканія - Нова?

варіанти відповідей

у Карпатах

на півдні України в Херсонській області

на півночі України

в Житомирській області

Запитання 7

Червона книга України це ...

варіанти відповідей

книга,в якій є відомості про види рослин і тварин України

книга про сучасний стан рослин і тварин України,що перебувають під загрозою зникнення

книга червоного кольору

енциклопедія для учнів

Запитання 8

Виберіть назви заповідників України

варіанти відповідей

Чорноморський

Синевир

Асканія-Нова

Дністер

Запитання 9

Вкажіть наслідки вирубування лісів людиною.

варіанти відповідей

Зменшення кисню у повітрі.

Кислотні дощі.

Підвищення температури на Землі.

Посушливість клімату

Запитання 10

Заповідники - це...

варіанти відповідей

ділянки землі де охороняються тварини, рослини, повітря, води і грунти

штучно створений ставок для риболовлі

ділянка землі де вільно можна гуляти людині

зони для відпочинку людей

Запитання 11

Джерелами забруднень навколишнього середовища є:

варіанти відповідей

викидні гази транспорту

землетруси

повені

сміттєзвалища

Запитання 12

Як треба поводитись в природі, щоб не завдати шкоди рослинам і тваринам? Вибери правильні варіанти.

варіанти відповідей

Не топчіть трав'янисті рослини.

Ловіть комах

Дозволяється зривати в невеликій кількості трав'янисті рослини.

Не ламайте гілок та кущів.

Вибрати безбечне місце для багаття

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест