Підсумковий тест з документообігу
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа

а)

цифровий документ

б)

електронний документ

в)

електронний підпис

г)

цифровий підпис

д)

оригінал документа

2.

Система всебічного використання в управлінській діяльності засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій

а)

цифровий офіс

б)

сучасний офіс

в)

ІКТ- система

г)

 SMART- система

д)

електронний офіс

3.

Вибрати проекти, які можна класифікувати за характером координації

а)

явні

б)

прикладні

в)

приховані

г)

внутрішні

д)

міжнародні

4.

Параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису

а)

транспортний ключ

б)

головний ключ

в)

особистий ключ

г)

відкритий улюч

д)

довгостроковий ключ

5.

Практичне втілення концепції електронного офісу - це трудомісткий, багатоетапний процес, який умовно можна розділити на 

а)

5 стадій

б)

2 стадії

в)

3 стадії

г)

7 стадій

д)

10 стадій

6.

Ключ, що використовується під час сеансу обміну повідомленнями для захисту каналу зв'язку 

а)

транспортний ключ

б)

сеансовий ключ

в)

особистий ключ

г)

відкритий улюч

д)

довгостроковий ключ

7.

Вибрати проекти, які можна класифікувати за тривалістю виконання

а)

середньострокові

б)

індивідуальні

в)

довгострокові

г)

короткострокові

д)

парні

8.

Електронний документ не може бути застосовано як оригінал, якщо цим документом є

а)

свідоцтво про право на спадщину

б)

свідоцтво про смерть

в)

свідоцтво про народження

г)

документ, який відповідно до законодавства може бути створений лише в одному оригінальному примірнику, крім випадків існування централізованого сховища оригіналів електронних документів

д)

в інших випадках, передбачених законом

9.

Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації повинен бути не меншим

а)

5 років

б)

1 року

в)

від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері

г)

10 років

д)

25 років

10.

Класифікацію ключів за типом криптосистеми

а)

особистий ключ

б)

симетричні ключі

в)

короткострокові ключі

г)

 відкритий ключ

д)

ключі даних

11.

Вибрати проекти, які можна класифікувати за характером контактів

а)

явні

б)

прикладні

в)

приховані

г)

внутрішні

д)

міжнародні

12.

Не дивлячись на короткий термін існування електронний офіс вже пройшов ... стадії розвитку

а)

4

б)

2

в)

6

г)

3

д)

10

13.

При зберіганні електронних документів обов’язкове додержання таких вимог

а)

при копіюванні електронного документа з електронного носія інформації обов'язково здійснюється перевірка цілісності даних на цьому носії

б)

інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути доступною для її подальшого використання

в)

повинні зберігати електронні документи на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях

г)

має бути забезпечена можливість відновлення електронного документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний

д)

має зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання

14.

Класифікацію ключів за ієрархією

а)

головний ключ

б)

транспортний ключ

в)

короткострокові ключі

г)

 ключі шифрування ключів

д)

ключі даних

15.

Етапи розвитку концепції електронного офісу

а)

SMART засоби

б)

електронні архіви і сховища даних

в)

електронні засоби опрацювання текстів

г)

ІКТ-технології

д)

регіональні і глобальні комп’ютерні мережі

16.

Класифікацію ключів за часом використання

а)

головний ключ

б)

транспортний ключ

в)

короткострокові ключі

г)

 довгострокові ключі

д)

ключі даних

17.

Вибрати проекти, які можна класифікувати за предметно-змістовною ділянкою

а)

монопроекти

б)

прикладні

в)

творчі

г)

міжпредметні

д)

дослідницькі

18.

Параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу

а)

відкритий ключ 

б)

індивідуальний ключ 

в)

електронний ключ 

г)

особистий ключ 

д)

посилений ключ 

19.

Основні функції електронного офісу

а)

координація діяльності всередині і зовні організації

б)

успішно пристосовуватись до швидкозмінюваної економічної ситуації

в)

допомога у виробленні і прийнятті ефективних рішень

г)

виключення затримок і помилок при опрацюванні інформації, документів

д)

включення фірми до інформаційних структур ринкової економіки країни та світу, доступ до комерційних баз даних, проведення електронного маркетингу, рекламних та інформаційних заходів

20.

Інноваційна форма організації освітнього середовища, в основі якої - комплексний характер діяльності тимчасового колективу спеціалістів в умовах активної взаємодії з навколишнім середовищем

а)

Урок

б)

процес

в)

проект

г)

робота в групах

д)

діаграма

21.

Класифікацію ключів за призначенням

а)

головний ключ

б)

 ключ шифпування

в)

короткострокові ключі

г)

 довгострокові ключі

д)

ключ печаток

22.

При зберіганні електронних документів обов'язкове додержання таких вимог

а)

використання послуг посередника, у тому числі архівної установи

б)

має бути забезпечена можливість відновлення електронного документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний

в)

у разі наявності повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання

г)

у порядку, визначеному законодавством

д)

інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути доступною для її подальшого використання

23.

Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо

а)

електронний цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису

б)

він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа

в)

під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису

г)

відкритий ключ підписувача відповідає особистому ключу, зазначеному у сертифікаті

д)

особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті

24.

Сертифікат ключа містить такі обов'язкові дані

а)

зазначення, що сертифікат виданий в Україні

б)

відкритий ключ

в)

інформацію про обмеження використання підпису

г)

унікальний реєстраційний номер сертифіката ключа

д)

дату і час початку та закінчення строку чинності сертифіката

25.

Вибрати проекти, які можна класифікувати за кількістю учасників

а)

середньострокові

б)

індивідуальні

в)

довгострокові

г)

короткострокові

д)

парні

26.

До сертифіката відкритого ключа входять такі відомості

а)

ім'я власника, інші ідентифікуючі дані

б)

відкритий ключ ЕП

в)

найменування центру, який видав сертифікат

г)

унікальний номер сертифіката відкритого ключа ЕП

д)

терміни дії ключа

27.

Вибрати проекти, які можна класифікувати за домінуючим видом діяльності

а)

монопроекти

б)

прикладні

в)

творчі

г)

міжпредметні

д)

дослідницькі

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. д (1 балів)
3. а в (2 балів)
4. г (1 балів)
5. б (1 балів)
6. б (1 балів)
7. а в г (3 балів)
8. а г д (3 балів)
9. в (1 балів)
10. а в г (3 балів)
11. г д (2 балів)
12. г (1 балів)
13. б г д (3 балів)
14. а б д (3 балів)
15. б в (2 балів)
16. в г (2 балів)
17. а г (2 балів)
18. г (1 балів)
19. а б в г д (5 балів)
20. в (1 балів)
21. б д (2 балів)
22. б в д (3 балів)
23. а в д (3 балів)
24. а б в г д (5 балів)
25. б д (2 балів)
26. а б в г д (5 балів)
27. б в д (5 балів)