9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Підсумковий тест з сольфеджіо ІV клас (8)

Додано: 15 травня 2020
Предмет: Музичне мистецтво, 4 клас
Тест виконано: 7 разів
24 запитання
Запитання 1

Оберіть лише стійкі ступені:

варіанти відповідей

ІІІ

І

ІІ

ІV

V

VII

Запитання 2

Головні ступені ладу:

варіанти відповідей

І

ІІІ

IV

V

Запитання 3

Який з процесів зображений на малюнку?

варіанти відповідей

транспонування

розв'язання нестійких ступенів у стійкі

обернення ступенів

секвенційний розвиток

Запитання 4

Інтервал - це ...

варіанти відповідей

співвідношення двох, трьох або більше звуків

консонуюче співзвуччя

співвідношення двох звуків, взятих одночасно або послідовно

гострий дисонанс

Запитання 5

Які інтервали належать до тритонів?

варіанти відповідей

збільшена прима

збільшена кварта

зменшена септима

збільшена секунда

зменшена квінта

зменшена кварта

Запитання 6

Визначіть інтервал:

варіанти відповідей

в.2

ч.1

м.2

м.3

Запитання 7

Визначіть інтревал:

варіанти відповідей

в.6

м.7

м.6

зм.5

Запитання 8

На яких ступенях будуються збільшені кварти в мажорі?

варіанти відповідей

IV, V

IV, VIb

III,V

II,V

Запитання 9

У який інтервал розв'язується зменшена квінта?

варіанти відповідей

в кварту

в сексту

в терцію

в секунду

Запитання 10

Оберіть паралельні тональності:

варіанти відповідей

До мажор-до мінор

Фа мажор-соль мінор

Соль мажор-мі мінор

Ре мажор- Фа мажор

Запитання 11

Оберіть одноіменні тональності:

варіанти відповідей

сі мінор - Ре мажор

Ля мажор-Ля мажор

До мажор-до мінор

фа мінор - Ля-бемоль мажор

Запитання 12

До якої тональності належить цей ключовий знак?

варіанти відповідей

до мінор

Фа мажор

мі мінор

Сі-бемоль мажор

Запитання 13

Який процес зображено на малюнку-анімації?

варіанти відповідей

розв'язання

обернення

транспозиція

секвенція

Запитання 14

Скільки обернень має тризвук?

варіанти відповідей

4

3

2

1

Запитання 15

Якому акорду належить інтервальний склад в.3+в.3?

варіанти відповідей

зменшеному тризвуку

великому квартсектакорду

збільшеному тризвуку

малому тризвуку

Запитання 16

Визначіть акорд:

варіанти відповідей

Зм.5/3

В 5/3

Зб.5/3

М 5/3

Запитання 17

Визначіть акорд:

варіанти відповідей

В.6/4

М.6

В.6

М.5/3

Запитання 18

В яких тактах допущена помилка?

варіанти відповідей

у 1 такті

у 3 такті

у 4 такті

у 5 такті

Запитання 19

В якій тональності даний акорд буде S 5/3?

варіанти відповідей

у ля мінорі

у Сі-бемоль мажорі

у До мажорі

у Фа мажорі

Запитання 20

Скільки обернень має D7?

варіанти відповідей

3

2

4

6

Запитання 21

Як позначається домінантовий септакорд поза ладом?

варіанти відповідей

М.маж.5/3

D7

М.маж.7

Маж.7

Запитання 22

Який елемент розвитку ми бачимо у виділених тактах?

варіанти відповідей

транспозиція

розв'язання

секвенція

ритмічна імпровізація

Запитання 23

Який ритм зображено на малюнку?

варіанти відповідей

синкопа

тріоль

пунктирний ритм

шістнадцяті

Запитання 24

Визначіть розмір музичного фрагменту:

варіанти відповідей

3/4

2/4

6/8

4/4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест