Pisownia nie z różnymi częściami mowy
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Z rzeczownikami nie piszemy ...

а)

łącznie

б)

rozdzielnie

2.

Вибери рядок, у якомі всі слова написані правильно.

а)

nie porządek, niedbalstwo,

nie pogoda

б)

nieporządek, niedbalstwo,niepogoda

3.

Z przymiotnikami i przysłówkami nie piszemy...

а)

rozdzielnie

б)

po różnemu

в)

łącznie

4.

Вибери рядок, у якому всі слова написано правильно.

а)

nie towarzyski, niemiły, nietowarzysko

б)

nietowarzyski, nie miły, nietowarzysko

в)

nie towarzyski, nie miły, nie towarzysko

г)

nietowarzyski, niemiły, nietowarzysko

5.

Z czasownikami, bez których nie nie używamy. Nie piszemy ...

а)

rozdzielnie

б)

przez myśłnik

в)

po różnemu

г)

jak chcemy

д)

łącznie

Ключ до тесту

1. а (2 балів)
2. б (2 балів)
3. в (2 балів)
4. г (2 балів)
5. д (2 балів)