Планета Земля як середовище життя організмів

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Природознавство, 5 клас
Тест виконано: 477 разів
24 запитання
Запитання 1

  Який ряд, утворений лише назвами організмів?


варіанти відповідей

карп, скеля, очерет

конвалія, хрущ, акула

коник, Сонце, лелека

зозуля, стіл, пісок

Запитання 2

Укажіть найменшу складову організму рослини.

варіанти відповідей

орган

квітка

клітина

листок

Запитання 3

Що спільного у дятла, косулі, сироїжки, ялини?


варіанти відповідей

живляться рослинами

активно рухаються

мешкають у лісі


утворюють органічні речовини з неорганічних

Запитання 4

Яка речовина необхідна рослинам для дихання?

варіанти відповідей

вода

кисень

хлорофіл

вуглекислий газ

Запитання 5

Які організми забезпечують киснем мешканців нашої планети?


варіанти відповідей

гриби

хижаки

зелені рослини

рослиноїдні тварини

Запитання 6

Укажіть штучну екосистему

варіанти відповідей

болото

степ

сад

ліс

Запитання 7

Одна з груп організмів у складі екосистеми називається утворювачами. Це:


варіанти відповідей

бактерії 

гриби

рослини

тварини

Запитання 8

Укажіть значення грибів у екосистемі.


варіанти відповідей

руйнують гірські породи

утворюють органічні речовини

руйнують органічні речовини відмерлих організмів

виділяють кисень

Запитання 9

Завдяки яким особливостям тварини лісу залишаються непоміченими ворогами?


варіанти відповідей

мають маскувальне забарвлення

видають голосні звуки

виділяють речовини із неприємним запахом

приймають загрозливу позу

Запитання 10

Виберіть ряд, у якому названо групи чинників середовища життя

варіанти відповідей

 грунт, волога, людина і її діяльність

вплив Сонця і Місяця, діяльність людини

чинники живої та неживої природи, діяльність людини

Запитання 11

Укажіть ряд, утворений назвами тільки мешканців озера.


варіанти відповідей

рак, дельфін, сироїжка

 рогіз, беззубка, лящ

щука, коник, ряска

конвалія, кит, водомірка

Запитання 12

Назва цього сере­довища свідчить про його неоднорідність. Серед його мешканців є такі, що плазують, бігають, стрибають і літають.

варіанти відповідей

наземно - повітряне

водне

ґрунтове

інші організми

Запитання 13

Коливання темпера­тури в цьому середовищі невеликі, у ньому достатньо органічних речовин , проміжки між його частинками заповнені во­логою і повітрям. Проте вміст кисню в ньому значно менший, а вуглекислого газу набагато біль­ше. Він дуже щільний, і пересуватися в ньому складно. Тому в цьому середовищі переважають одноклітинні і дрібні багатоклітинні тварини, у яких газообмін відбувається через усю поверхню тіла.

варіанти відповідей

водне

наземно-повітряне

ґрунтове

інші організми

Запитання 14

Зябра характерні для тварин, які населяють середовище існування:

варіанти відповідей

 водне

 наземно-повітряне

 ґрунтове

 інші організми

Запитання 15

Вкажи правильну послідовність організмів, які утворюють ланцюг живлення

варіанти відповідей

сокіл-синиця-гусінь метелика- яблуня

яблуня - гусінь метелика - синиця - сокіл

сокіл - синиця - яблуня - гусінь метелика

синиця - гусінь метелика - яблуня - сокіл

Запитання 16

 Рослини, тварини і гриби, які містять небезпечні для людини і тварин речовини називаються


варіанти відповідей

шкідливими

отруйними

небезпечними

корисними

Запитання 17

Серед грибів, що ростуть в Україні особливо небезпечними є


варіанти відповідей

боровик, моховик, мухомор  

бліда поганка, опеньки, печериці

мухомор, бліда поганка, чортів гриб

Запитання 18

Зміни, що повторюються у природі з дня на день, з року в рік ( через певні проміжки часу ) називають

варіанти відповідей

сезонними

періодичними

добовими

річними

Запитання 19

Організми екосистем поділяються на групи

варіанти відповідей

споживачі, утворювачі, будівельники  

споживачі, будівельники, руйнівники 

утворювачі, споживачі, руйнівники

Запитання 20

Виберіть ряд, де перелічені тільки об’єкти природних екосистем

варіанти відповідей

парк, ліс, поле, луг  

ліс, річка, луг, болото   

сад, луг, річка, болото

Запитання 21

Опіки шкіри викликає рослина:

варіанти відповідей

блекота

борщівник

конвалія

бліда поганка

Запитання 22

Хижаки-тварини живляться органічними речовинами, які: 

варіанти відповідей

створюють самі

з тіл жертв

з рослин

Запитання 23

Бактерії гниття – це : 

варіанти відповідей

санітари природи, вони розкладають відмерлі організми і органічні рештки

корисні бактерії для виготовлення кисломолочних продукті квашення плодів та овочів

бактерії, що викликають ангіну, туберкульоз та інші хвороби

Запитання 24

Яке важливе біологічне явище відбувається у живих організмах тільки на світлі?  

варіанти відповідей

випаровування води  

вбирання кисню при диханні  

утворення в рослинах органічних речовин  

переміщення в просторі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест