Плавлення, кристалізація. Задачі
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Яку кількість теплоти потрібно затратити, щоб розплавити 0,2 кг олова, яке взяли

а) за температури плавлення;

б) за температури 32 оС

Температура плавлення олова 232 оС

Питома теплоємність олова 230 Дж/кг⋅оС

Питома теплота плавлення олова 59 кДж/кг.

а)

а) 11800 Дж; б) 21000 Дж

б)

а) 11800 Дж; б) 23800 Дж

в)

а) 21000 Дж; б) 11800 Дж

г)

а) 23800 Дж; б) 21000 Дж

2.

Яку масу льоду, взятого за температури плавлення, можна розплавити за рахунок 1660 Дж енергії?

Питома теплота плавлення льоду 332 кДж/кг

а)

50 г

б)

5 г

в)

5 кг

г)

500 г

3.

Скільки сталі, що має температуру 100 оС можна розплавити за рахунок 1456 кДж енергії.

Температура плавлення сталі 1500 оС, питома теплоємність сталі 460 Дж/кг⋅оС, питома теплота плавлення сталі 84 кДж/кг.

а)

5 кг

б)

6 кг

в)

3 кг

г)

2 кг

4.

У посудину, що містить 300 г льоду за температури 0 оС влили 1 кг гарячої води, що має температуру 50 оС. Скільки льоду розтане? Питома теплота плавлення льоду 332 кДж/кг; питома теплоємність води 4200 Дж/кг⋅оС.

а)

234 г

б)

7 г

в)

189 г

г)

68 г

5.

У скільки раз кількість теплоти, яка витрачається на нагрівання заліза масою 400 г від 20 оС до температури плавлення відрізняється від кількості теплоти, яка витрачається на його плавлення ?

Температура плавлення заліза 1550 оС; питома теплоємність заліза 460 Дж/кг⋅оС; питома теплота плавлення заліза 270 кДж/кг.

а)

більша у 4,5 раз

б)

менша у 5,7 раз

в)

більша у 2,6 раз

г)

менша у 3,8 раз

6.

Розрахуйте, з якої висоти повинна впасти градина масою 2 г ( кулька льоду), що має температуру -40 оС, якщо в момент падіння вона повністю розтанула . Питома теплота плавлення льоду 332 кДж/кг, питома теплоємність льоду 2100 Дж/кг⋅оС, g = 10 H/кг.

а)

47 м

б)

7650 м

в)

41600 м

г)

560 м

7.

Яку кількість теплоти треба затратити, щоб лід масою 600 г, що має температуру - 20 оС перетворити у воду, що має температуру 100 оС ?

а)

387,9 кДж

б)

755,7 кДж

в)

277,2 кДж

г)

476,4 кДж

Ключ до тесту

1. а (2 балів)
2. б (2 балів)
3. г (2 балів)
4. в (2 балів)
5. в (2 балів)
6. в (2 балів)
7. г (2 балів)