Плавлення та кристалізація
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Процес плавлення -це...

а)

Процес переходу тіла з рідкого стану в газоподібний

б)

Процес переходу тіла з рідкого стану в твердий

в)

Процес переходу тіла з рідкого стану в плазму

г)

Процес переходу тіла з твердого стану в рідкий

д)

Своя відповідь

2.

Процес кристалізації - це...

а)

Процес переходу речовини з плазми в сніг

б)

Процес переходу води в лід

в)

Процес переходу речовини з плазми в твердий стан

г)

Процес переходу речовини з рідкого стану в твердий стан

3.

Чому процес танення льоду у воді є не миттєвим?

а)

Лід довго тане

б)

Молекули льоду відрізняються від молекул води

в)

Потрібно щоб вода охолодилась

г)

Лід має досягнути певної сталої теператури

4.

Температура плавлення_ це

а)

температура в початковий момент плавлення

б)

0 градусів

в)

100 градусів

г)

температура, при якій вся речовина досягла температури плавлення

5.

Прцес кристалізації супроводжується зміною температури

а)

Ні

б)

так

в)

під час кристалізації температура речовини не змінюється

г)

температура різко падає

Ключ до тесту

1. г (2 балів)
2. г (2 балів)
3. г (2 балів)
4. г (2 балів)
5. а (2 балів)