Площі фігур
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Знайдіть площу квадрата зі стороною 8 см.

а)

16 см2

б)

32 см2

в)

64 см

г)

64 см2

2.

Знайдіть периметр квадрата, площа якого 81 см2.

а)

18 см

б)

24 см

в)

36 см

г)

81 см

3.

Знайдіть площу прямокутника, одна з сторін якого 8 см, друга на 4 см більша.

а)

48 см2

б)

64 см2

в)

96 см2

г)

120 см2

4.

Знайдіть площу трикутника ADC, якщо сторони прямокутника AВCD дорівнюють 12 см і 6 см.

а)

18 см2

б)

24 см2

в)

36 см2

г)

72 см2

5.

Знайдіть площу ромба, якщо площа трикутника АОВ дорівнює 15 см2.

а)

30 см2

б)

60 см2

в)

90 см2

г)

120 см2

6.

Знайдіть площу квадрата, якщо його діагональ дорівнює 10 см.

а)

5 см2

б)

25 см2

в)

50 см2

г)

100 см2

7.

Знайдіть рівновеликі фігури.

а)

Квадрат зі стороною 4 см

б)

Прямокутник зі сторонами 8 см і 2 см.

в)

Трикутник з основою 6 см і висотою, проведеною до неї, 4 см.

г)

Паралелограм зі стороною 8 см і висотою, проведеною до неї, 2 см.

8.

Як відносяться сторони двох квадратів, якщо їхні площі відносяться як 16 : 49?

а)

8 : 7

б)

4 : 14

в)

8 : 14

г)

4 : 7

9.

Як зміниться площа прямокутника, якщо дві його протилежні сторони збільшити у 4 рази?

а)

Збільшиться у 16 разів.

б)

Збільшиться у 4 рази.

в)

Зменшиться у 8 разів.

г)

Зменшиться у 4 рази.

10.

Яка площа даної фігури? Обчисліть, вважаючи сторону клітинки за 1 см.

а)

25 см2

б)

32 см2

в)

38 см2

г)

43 см2

Ключ до тесту

1. г (2 балів)
2. в (2 балів)
3. в (2 балів)
4. в (2 балів)
5. б (2 балів)
6. в (2 балів)
7. г (2 балів)
8. г (2 балів)
9. б (2 балів)
10. в (2 балів)