Площа многкутників
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Рівновеликими називають многокутники, які

а)

мають рівні сторони

б)

мають рівні площі

в)

мають однакові одиниці виміру

г)

мають однакові периметри

2.

Знайти площу квадрата, якщо його сторона дорівнює 4√3 см.

а)

48 см2

б)

144 см2

в)

12 см2

г)

36 см2

3.

Площа прямокутника дорівнює 81 см2. Знайдіть сторону рівновеликого йому квадрата.

а)

27 см

б)

12 см

в)

9 см

г)

8 см

4.

Знайдіть площу прямокутного трикутника, якщо його катети дорівнюють 8 см і 4 см.

а)

32 см2

б)

16 см2

в)

8 см2

г)

24 см2

5.

У прямокутній трапеції ABCD менша бічна сторона дорівнює 5√2 см, середня лінія - 12√2 см. Знайдіть площу трапеції.

а)

85√3 см2

б)

180 см2

в)

60√2 см2

г)

120 см2

6.

Знайдіть площу трапеції та основу, якщо її висота дорівнює 9 см, середня лінія 12 см, а менша основа 4 см.

а)

35 см, 108 см2

б)

108 см2, 20 см

в)

116 см, 30 см2

г)

20 см, 160 см2

7.

У рівнобічній трапеції бісектриса гострого кута при основі точкою перетину ділить меншу основу навпіл. Знайдіть довжину більшої основи трапеції, якщо бічна сторона дорівнює 10 см, а висота - 5√3 см.

а)

5 см

б)

25√3 см

в)

10см

г)

30 см

8.

Площа паралелограма дорівнює 42√3 см2, висота - 7√3 см. Знайдіть довжину сторони паралелограма.

а)

6 см

б)

6√3 см

в)

12 см2

г)

15 см

9.

У рівнобедреному трикутнику ABC, АС - основа, BM - висота. АС=18 см, BM=6 см. Знайдіть площу трикутника та його бічну сторону.

а)

108 см2, √117 см

б)

96 см2, 25 см

в)

116 см2, √67 см

г)

167 см2, 39 см

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. а (1 балів)
3. в (1 балів)
4. б (1 балів)
5. г (1 балів)
6. б (2 балів)
7. г (2 балів)
8. а (1 балів)
9. а (2 балів)