Початкові хімічні поняття (І)
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Хімія - це наука, яка вивчає:

    

а)

 природні та штучні суміші

б)

агрегатний стан речовини

в)

різні форми руху матерії

г)

речовини, їх будову та взаємні перетворення

2.

Визначте у наведеному переліку: глина, вода, айсберг, срібний перстень, склянка, залізний шуруп, мідь, підкова – переважають:

  

а)

тіла

б)

речовини

в)

тіл і речовин порівну

г)

хімічні елементи

3.

Відносна атомна маса калію:

а)

20

б)

39

в)

40

г)

56

4.

Визначте суміші:

    

а)

повітря

б)

молоко

в)

крейда

г)

мідь

5.

Вкажіть елементи з постійною валентністю:

    

а)

Ферум

б)

Магній

в)

Купрум

г)

Натрій

д)

Нітроген

6.

Фізичні властивості алюмінію:

а)

проводить електричний струм

б)

добре розчинний у воді

в)

має металевий блиск

г)

сріблястий колір

7.

Які речовини за звичайних умов є рідинами:

а)

цукор

б)

вода

в)

бензин

г)

олія

8.

Які формули згідно валентності складено неправильно:

     

а)

Са2О

б)

ВаО

в)

Na2O

г)

Al2O3

д)

LiO2

е)

Cu2O3

9.

Хімічний елемент - це

      

а)

 найдрібніша частинка речовини

б)

заряджений атом

в)

вид атомів з певним зарядом ядра

г)

частинка, що рухається навколо ядра

10.

Вкажіть елемент із змінною валентністю:

    

а)

Кальцій

б)

Натрій

в)

 Карбон

г)

Алюміній

11.

Які речовини належать до складних:

    

а)

питна сода (NaHCO3)

б)

азот (N2)

в)

глюкоза (С6Н12О6

г)

озон (О3)

12.

Масове відношення елементів Нітрогену і Гідрогену в амоніаку, молекула якої складається з 1 атома Нітрогену і 3 атомів Гідрогену :

а)

7:1

б)

7:3

в)

14:3

г)

!4:1

13.

Молекулярна маса карбонатної кислоти молекула якої складається з 2 атомів Гідрогену, 1 атома Карбону, 3 атомів Оксигену:

а)

46

б)

96

в)

62

г)

40

14.

Молекула - це …

а)

вид атомів з певним зарядом ядра

б)

заряджений атом, або заряджена група атомів

в)

електронейтральна частинка речовини, що складається з атомів і здатна до самостійного існування

г)

те з чого складаються фізичні тіла

15.

Користуючись таблицею ПСХЕ обчисліть, у скільки разів:

    атом Купруму важчий за атом Оксигену :  

а)

2

б)

3

в)

4

г)

5

16.

Застосовуючи відомості про відносні атомні маси хімічних елементів, складіть хімічну формулу сульфур оксиду, якщо відношення мас m (S) : m (O) = 1 : 2 

а)

SO2

б)

SO3

17.

Вкажіть елемент у якого змінна валентність може бути від І – V:

          

а)

б)

Cu

в)

N

г)

S

18.

Встановіть у якому оксиді валентність елемента найвища:

а)

СО

б)

 Na2О

в)

 WО3

г)

N2O

19.

Визначте, яка речовина належить до неоднорідних сумішей:

         

а)

 повітря

б)

томатний сік

в)

морська вода

г)

бронза

20.

Відносна молекулярна маса молекули K2SO3 дорівнює:

а)

87

б)

126

в)

158

г)

168

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. а (1 балів)
3. б (1 балів)
4. а б (2 балів)
5. б г (2 балів)
6. а в г (2 балів)
7. б в г (1 балів)
8. а д е (2 балів)
9. в (1 балів)
10. в (1 балів)
11. а в (2 балів)
12. в (1 балів)
13. в (1 балів)
14. в (1 балів)
15. в (1 балів)
16. а (2 балів)
17. в (1 балів)
18. в (1 балів)
19. б (1 балів)
20. в (2 балів)