Початок Великого переселення народів та падіння Західної Римської імперії
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Перше варварське королівство створили

а)

сакси

б)

англи

в)

вестготи

г)

франки

2.

У Галлії королівство заснували

а)

сакси

б)

англи

в)

вестготи

г)

франки

3.

Велике переселення народів спричинило нашестя

а)

готів

б)

англів

в)

гунів

г)

саксів

4.

Вкажіть хронологічні межі Великого переселення народів

а)

3 - 4 ст.

б)

3 - 7 ст.

в)

4 - 6 ст.

г)

4 - 7 ст.

5.

Гунську державу було створено

а)

у Північній Африці

б)

на Середньому Подунав'ї 

в)

у Британії

г)

у Південній Африці

6.

Укажіть хронологічні межі правління Аттіли

а)

435 – 443 рр.

б)

445 – 443 рр.

в)

435 – 453 рр.   

г)

435 – 463 рр.

7.

Захоплення Рима вестготами відбулося у

а)

390 р.

б)

400 р.

в)

410 р.

г)

455 р.

8.

Вандали захопили Рим у 

а)

390 р.

б)

400 р.

в)

410 р.

г)

455 р.

9.

Датою остаточного падіння Західної Римської імперії вважають

а)

455 р.

б)

476 р.

в)

486 р.

г)

496 р.

10.

Велика група європейських народів – це

а)

гуни

б)

англи

в)

слов’яни  

г)

вестготи

11.

Римські історики 1 – 2 ст. називають слов’ян 

а)

антами

б)

венедами

в)

вестготами

г)

склавинами

12.

Визначте про кого рядки: «Тепер вони бушують повсюди…»

а)

гунів

б)

англів

в)

слов’ян

г)

вандалів

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. г (1 балів)
3. в (1 балів)
4. г (1 балів)
5. б (1 балів)
6. в (1 балів)
7. в (1 балів)
8. г (5 балів)
9. б (1 балів)
10. в (1 балів)
11. б (1 балів)
12. в (1 балів)