Подібні доданки та їх зведення
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Доданки, що мають спільну буквену частину, називають

а)

спільними доданками

б)

подібними доданками

в)

коефіцієнтами

г)

розподільними доданками

2.

Назвіть подібні доданки (оберіть декілька відповідей)

а)

б)

в)

г)

4

3.

Якщо вираз є добутком числа і однієї або кількох букв, то число називають

а)

раціональним

б)

коефіцієнтом

в)

числовим множником

г)

числовим дільником

4.

Зведіть подібні доданки

а)

б)

в)

г)

а

5.

Вкажіть вираз, де зроблено правильне розкриття дужок

а)
б)
в)
г)
6.

Оберіть відповідь, в якій вказано правило розкриття дужок

а)
б)
в)
г)

Ключ до тесту

1. б (2 балів)
2. а в (2 балів)
3. б (2 балів)
4. в (2 балів)
5. г (2 балів)
6. б (2 балів)