Поділи Речі Посполитої

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 1247 разів
20 запитань
Запитання 1

Продовжте речення "Внаслідок трьох поділі Річ Посполита...."


варіанти відповідей

Зникла з карти як незалежна держава

ЇЇ територія катастрофічно зменшилася і вона потрапила під пртекторат

ЇЇ територія катастрофічно зменшилася

Запитання 2

В результаті трьох поділів Речі Посполитої Австрія отримала(3 варіанти відповіді)


варіанти відповідей

Закарпаття

Галичину

Волинь

Буковину

Запитання 3

Які українські території увійшли до складу Короннного краю "Королівства Галичини і Лодомерії"?


варіанти відповідей

Східна Галичина, Північна Буковина

Буковина, Бессарабія

Закарпаття, Східна Галичина

Поділля, Хотинщина

Запитання 4

За третім поділом до Росії відійшли землі (3 варіанти відповіді):


варіанти відповідей

Західна частина Волинського воєводства

Східна частина Волинського воєводства

Східні частини Белзького воєводства

Східні частини Холмської землі

Запитання 5

На правобережних землях, що ввійшли до Російської імперії створювались нові адміністративні одиниці


варіанти відповідей

Намісництва

Воєводства

Комітати

Губернії

Запитання 6

Реформи Марії Терезії та її наступника Йосипа ІІ носили прогресивний характер. Вони полягали в ( 3 варіанти відповіді):


варіанти відповідей

Запроваджені обов'язкової шкільної освіти

Створення автономії земель королівства Галичини і Лодомерії

Скороченю панщини

Свобода віросповідання

Запитання 7

Другий поділ Речі посполитої відбувся:


варіанти відповідей

1793 рік

1796 рік

1795 рік

1791 рік

Запитання 8

Яка країна не брала участь у поділі Речі Посполитої?


варіанти відповідей

Прусія

Австрія

Османська імперія

Росія

Запитання 9

В першому поділі Речі Посполитої 1772 року брали участь:


варіанти відповідей

Росія, Прусія, Австрія

Прусія, Австрія

Росія, Прусія

Австрія, Прусія, князівство Молдавія

Запитання 10

 «Зведення різноманітних проявів життя в державі до єдиних зразків, затверджених імперською владою»?


варіанти відповідей

бюрократизація

уніфікація

денаціоналізація

демократизація

Запитання 11

До складу якої держави входило Правобережжя наприкінці 18 ст?


варіанти відповідей

Російська імперія

Річ Посполита

Кримське ханство

Османська імперія

Запитання 12

Поділи Польщі були здійснені у


варіанти відповідей

1772, 1775, 1795 рр.

1772, 1792 та 1795 рр.

1772, 1793 та 1796 рр.

1772, 1793 та 1795 рр.

Запитання 13

Яке місто після Першого поділу Речі Посполитої стало центром Королівства Галичини та Лодомерії – складової частини Габсбурзької монархії?


варіанти відповідей

Тернопіль

Чернівці

 

Львів

Станіславів

Запитання 14

Створення яких губерній у складі Російської імперії стало наслідком третього поділу Речі Посполитої?


варіанти відповідей

Подільської, Волинської, Київської

Херсонської, Таврійської, Катеринославської

Бессарабської, Холмської, Полтавської

Чернігівської, Полтавської, Харківської

Запитання 15

Київське, Брацлавське й Подільське воєводства були приєднані до Росії внаслідок поділу Речі Посполитої у


варіанти відповідей

1793 році

1774 році

1795 році

1772 році

Запитання 16


" Смуга осілості" це:


варіанти відповідей

дозвіл на проживання у спеціально обумовлених місцях

постійне проживання на певній території корінного населення

переселення на спеціально виділену територію

Заборона на переселення

Запитання 17

Реформи Марії -Терезії та Йосипа ІІ стосувалися (виберіть три варіанти)


варіанти відповідей

кріпацької залежності

інвентаризація майна

релігії

сільське господарство

освіти

ремісництва

Запитання 18

У 1784 році у Галичині було відкрито


варіанти відповідей

Руський інститут

Львівський університет

"Барбареум" (семінарія для руського духовества)

Запитання 19

Національно-визвольне повстання в Польші в 1794 році очолив

варіанти відповідей

М.Залізняк

Т.Костюшко

С.Потоцький

І.Гонта

Запитання 20

В яких роках проводились Реформи в Австрійській імперії Марією Терезією і Йосипом "?

варіанти відповідей

1780-1790

1771-1786

1765-1780

1777-1784

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест