Правобережна Україна та західноукраїнські землі. Культурний розвиток. Козацькі літописи.

Тести з теми, розкривають поділи Речі Посполитої та відображають політику Марії Терезії та Йосипа ІІ на західноукраїнських землях.

20 запитань
Запитання 1

Яка країна не брала участь у поділі Речі Посполитої?

варіанти відповідей

Прусія

Австрія

Османська імперія

Росія

Запитання 2

В першому поділі Речі Посполитої 1772 року брали участь:

варіанти відповідей

Росія, Прусія

Прусія, Австрія

Росія, Прусія, Австрія

Австрія, Прусія, князівство Молдавія

Запитання 3

Другий поділ Речі Посполитої відбувся:

варіанти відповідей

1791 рік

1793 рік

1795 рік

1796 рік

Запитання 4

Яку назву отримали українські землі, що відійшли до Австрійської імперії за першим поділом?

варіанти відповідей

Королівство Галіції і Лодомерії

Руські провінції

Воєводство Галичини і Володимирщини

Запитання 5

Реформи Марії Терезії та її наступника Йосипа ІІ носили прогресивний характер. Вони полягали в ( 3 варіанти відповіді):

варіанти відповідей

Запроваджені обов'язкової шкільної освіти

Скороченю панщини

Свобода віросповідання

Створення автономії земель королівства Галичини і Лодомерії

Запитання 6

Який державі найбільше відійшло земель в результаті трьох поділів Речі Посполитої?

варіанти відповідей

Австрії

Прусії

Росії

Запитання 7

За третім поділом до Росії відійшли землі (3 варіанти відповіді):

варіанти відповідей

Західна частина Волинського воєводства

Східні частини Холмської землі

Східна частина Волинського воєводства

Східні частини Белзького воєводства

Запитання 8

На правобережних землях, що ввійшли до Російської імперії, створювались нові адміністративні одиниці

варіанти відповідей

Намісництва

Воєводства

Губернії

Запитання 9

В якому році було відкрито Львівський університет?

варіанти відповідей

1780 рік

1784 рік

1788 рік

1790 рік

Запитання 10

Продовжте речення "Внаслідок трьох поділі Річ Посполита...."

варіанти відповідей

Зникла з карти як незалежна держава

ЇЇ територія катастрофічно зменшилася

ЇЇ територія катастрофічно зменшилася і вона потрапила під пртекторат

Запитання 11

В результаті трьох поділів Речі Посполитої Австрія отримала (3 варіанти відповіді)

варіанти відповідей

Галичину

Буковину

Волинь

Закарпаття

Запитання 12

До якої країни внаслідок поділу Речі посполитої не відійшло жодної частини українських земель?

варіанти відповідей

Туреччині

Прусії

Австрії

Запитання 13

Найпоширеніший тип початкових шкіл в Україні

варіанти відповідей

парафіяльні школи

народні школи

державні школи

недільні школи

Запитання 14

Для дітей дворян були

варіанти відповідей

парафіяльні школи

гімназії

2-річні училища

4-річні народні училища

Запитання 15

Навчання в народних школах проводилося

варіанти відповідей

старословянською

польською

руською

українською

Запитання 16

Який навчальний заклад на території Гетьманщини давав вищу освіту

варіанти відповідей

Харківський колегіум

Львівський університет

Києво - Могилянська академія

Український університет

Запитання 17

Який навчальний заклад відкрила Марія - Терезія у м.Відень

варіанти відповідей

Студіям рутеніум

Львівський університет

Києво - Могилянська академія

Барбареум

Запитання 18

Письменник, філософ, суспільний діяч, викладач курсу філософія Києво - Могилянської академії

варіанти відповідей

Г.Сковорода

І.Некрашевич

М.Козачинський

М..Березовський

Запитання 19

Вибиріть джерела, які розповідають про козацькі часи? (3 вар.)

варіанти відповідей

Літопис Самовидця

Повість минулих літ

Галицько-Волинський літопис

літопис Григорія Граб'янки

літопис Самійла Величка

Повість временних літ

Запитання 20

Кого вважають автором "Літописа Самовидця"?

варіанти відповідей

Романа Ракушку-Романовського

Самійла Величка

Григорія Граб'янки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест