19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці

Додано: 10 квітня 2020
Предмет: Зарубіжна література, 10 клас
Тест виконано: 22 рази
24 запитання
Запитання 1

З французької moderne означає

варіанти відповідей

величний

сучасний

марний

Запитання 2

Одна з течій модернізму, напрям у поезії, де використовується художній символ замість образу, що відтворює певне явище.

варіанти відповідей

модернізм

імпресіонізм

символізм

Запитання 3

"Бачити, відчувати, виражати - в цьому все мистецтво" - так стверджували...

варіанти відповідей

класики

романтики

імпресіоністи

Запитання 4

Одним з найважливіших принципів символістської поезії є

варіанти відповідей

краса;

сугестивність;

почуття;

поетичність;

Запитання 5

На думку символістів, поезія

варіанти відповідей

повинна відображати реальний світ

покликана наблизитися до непізнанної таїни, вищого смислу

повинна слугувати вираженню людських стосунків

має бути соціально спрямованою

має висвітлювати людські почуття

Запитання 6

Загальна назва кризових явищ кінця XIX — початку XX ст., що характеризувалася настроями безнадії, розчарування, відчуттям занепаду життєвих сил, а також культом естетизму

варіанти відповідей

декаданс

символізм

неоромантизм

експресіонізм

імпресіонізм

Запитання 7

Основні риси символізму як літературного напряму (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

розуміння літератури як найвищого знання

перетворення художнього образу на багатозначний символ

раціоналізм

надання переваги творчій інтуїції

витонченість та стилізація

сугестія( вплив на читача з допомогою навіювання йому певного настрою)

Запитання 8

Шарль Бодлер, за його словами, вклав «усе своє серце, усю ніжність, усю віру (вивернуту навиворіт), усю свою ненависть» у книгу

варіанти відповідей

«Квіти зла»

«Маленькі поезії в прозі»

 «Сплін та ідеал»

«Паризькі картини»

Запитання 9

Образ птаха — володаря морських просторів, безпорадного і смішного на палубі корабля (за поезією Шарля Бодлера «Альбатрос») — переростає в образ-символ

варіанти відповідей

недовговічного щастя, яке примушує людину страждати

поета і його долі

самотньої людини, яка страждає від своєї самотності й відчуження від людей

буденності, сірості, безвиході

Запитання 10

Провідний мотив збірки «Квіти зла»:  


 

варіанти відповідей

бажання відкрити очі на жахи реального світу

безрезультатність пошуку краси 

трагічна несумісність дійсності та ідеалу

невідворотність людської долі

Запитання 11

У збірці «Квіти зла» образ людини постає:


варіанти відповідей

двоїстим, у ньому співіснують добро і зло, Бог і Диявол

довершеним і гармонійним

міфічною істотою

незламним борцем зі злом

Запитання 12

Майже в усіх віршах збірки «Квіти зла» протиставлені


варіанти відповідей

кохання і ненависть

наука і мистецтво

краса і потворність

добро і зло

Запитання 13

Якою була реакція суспільства на публікацію збірки "Квіти зла"?


варіанти відповідей

збірку сприйняли насторожено й недовірливо

Бодлера притягнули до суду

збірка мала шалений успіх

збірку не помітили

Запитання 14

Позначте, який засіб художньої виразності покладено в основу вірша “Альбатрос”:

варіанти відповідей

гіперболізація

антитеза

естетизм

параллелізм

Запитання 15

Твори Поля Верлена

варіанти відповідей

«Вечорова гармонія», «Альбатрос», «Гімн красі», «Відповідності»

«П’яний корабель», «Відчуття», «Голосівки»

«Міст Мірабо», «Зарізана голубка і водограй, «Лорелея»

«Забуті арієти», «Так тихо серце плаче…», «Поетичне мистецтво»

Запитання 16

Які напрями поєдналися у ліриці П.Верлена:

варіанти відповідей

романтизм і класицизм

імпресіонізм і символізм

символізм і натуралізм

Запитання 17

Поетичні рядки

Так музики ж всякчас і знов!

Щоб вірш твій завше був крилатий,

Щоб душу поривав - шукати

Нову блакить, нову любов... (Пер. Г.Кочура)

належать до вірша:

варіанти відповідей

"Тихе небо понад дахом..."

"Осіння пісня"

"Поетичне мистецтво"

Запитання 18

Словами «Найперше — музика у слові» розпочинається вірш Поля Верлена

варіанти відповідей

«Поетичне мистецтво»

«Сентиментальна прогулянка»

«Осіння пісня»

«Туга»

«Півголосом»

Запитання 19

Ці рядки

"Неголосні

Млосні пісні Струн осінніх

Серце топлять в журбіі"

взято із вірша Поля Верлена

варіанти відповідей

"Сатурнічні поезії"

"Поетичне мистецтво"

"Осіння пісня"

"Людина і море"

Запитання 20

Музичність у творчості П. Верлена є

варіанти відповідей

засобом вираження інтуїтивно-емоційного, несвідомого, настроєвого

відображенням експериментів поета в галузі форми

 засобом відтворення зовнішніх станів природи

відображенням бажання поета стати скрипалем

Запитання 21

Твори Артюра Рембо

варіанти відповідей

«Міст Мірабо», «Зарізана голубка і водограй, «Лорелея»

«П’яний корабель», «Відчуття», «Голосівки»

«Забуті арієти», «Так тихо серце плаче…», «Поетичне мистецтво»

«Вечорова гармонія», «Альбатрос», «Відповідності»

Запитання 22

Блукання ліричного героя в бурхливому морі життя є темою вірша Артюра Рембо

варіанти відповідей

"Моя циганерія"

"Голосівки"

"П'яний корабель"

"Відчуття"

Запитання 23

У вірші «П’яний корабель» Артюр Рембо абсолютизує найвищу для людини цінність

варіанти відповідей

некерованість

сваволю

свободу

кохання

Запитання 24

В якому творі А.Рембо літератори вбачали розвиток думки Ш. Бодлера про «відповідності» між звуками,кольорами, запахами й людськими почуттями.

варіанти відповідей

"П'яний корабель"

"Моя циганерія"

"Голосівки"

"Міст Мірабо"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест