24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Похідні та непохідні прийменники

Додано: 31 березня
Предмет: Українська мова, 7 клас
Тест виконано: 12 разів
9 запитань
Запитання 1

Прийменник -це

варіанти відповідей

самостійна незмінна частина мови , яка означає ознаку дії,ознаку предмета чи ознаку іншої ознаки й відповідає на питання як? Де? Коли?

службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні

службова частина мови,яку вживають для зв`язку однорідних членів речення та частин складного речення

Службова частина мови, яка надає словам чи реченням додаткових відтінків у значенні або служить для творення слів і форм слів

Запитання 2

Службові частини мови відрізняються від самостійних тим,що

варіанти відповідей

не мають самостійного лексичного значення 

не мають морфологічних ознак

самостійно не виконують ніякої синтаксичної ролі

мають  лексичну, граматичну ознаки

Запитання 3

Яким членом речення виступає прийменник?

варіанти відповідей

Підмет

Обставина

Присудок

Прийменник не є членом речення

Запитання 4

Укажіть рядок, у якому всі похідні прийменники прислівникового походження.

варіанти відповідей

Кругом, мимо, назад, насупроти, кінець.


близько, позаду, мимо

назустріч, услід,під час

Запитання 5

Як розрізняються прийменники за значенням?

варіанти відповідей

Сурядні та підрядні

Похідні та непохідні

Складні та складені

Прислівникові та іменникові

Запитання 6

За будовою прислівники поділяються на

варіанти відповідей

прості, складні, та складені

похідні та непохідні

поширені, непоширені

Запитання 7

Укажіть складений прийменник

варіанти відповідей

близько

 всупереч

 у зв′язку з

довкола

Запитання 8

Виділене слово є прийменником у реченні

варіанти відповідей

Він завжди був поруч

Гуляли навколо школи.

Вони сиділи навпроти

Попереду йде молодь.

Запитання 9

Вкажіть рядок у якому є тільки непохідні прийменники

варіанти відповідей

у, над, під, біля, перед, над, між

кінець, край, біля, в, з-поза

із, за, при, у наслідок, під час

у напрямі, не подалік від, в, зі, з-поміж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест