11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Походи козаків першої чверті ХVІІ ст.

Додано: 27 травня 2019
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 367 разів
27 запитань
Запитання 1

У якому місті знаходиться зображена пам'ятка?

варіанти відповідей

Запоріжжя

Бахчисарай

Кафа

Київ

Запитання 2

З яким діячем пов'язана "Доба героїчних походів" в історії України?

варіанти відповідей
Запитання 3

За правління якого хана було створено незалежне Кримське ханство?

варіанти відповідей

Іслам-Гірея

Менглі-Гірея

Тугай-бея

Хаджі-Гірея

Запитання 4

Ясир – це…?

варіанти відповідей

Корабель турків

Бранці, захоплені татарами на українських землях

Військо султана

Податок, який сплачували немусульманські народи

Запитання 5

В чому виражалася васальна залежність Кримського ханства від Османської імперії?

варіанти відповідей

Участь у воєнних кампаніях султана

Будування кораблів для Османської імперії

Сплата обтяжливої данини Туреччині

Напади на українські землі

Запитання 6

За ініціативи якого гетьмана в 1620 р. на українських землях була відновлена діяльність вищої церковної православної ієрархії?

варіанти відповідей

Д.Вишневецького

К.Острозького

К. Косинського

П. Конашевича-Сагайдачного

Запитання 7

Вперше на державну службу козаки були прийняті

варіанти відповідей

у 1570 р

у 1572 р

у 1590 р

у 1659 р

Запитання 8

Першу Січ було засновано:

варіанти відповідей

на півострові Крим Дмитром Байда-Вишневецьким у 1550-1551рр

на острові Мала Хортиця Дмитром Байда-Вишневецьким у 1552-1556рр

на р. Дніпро Петром I у 1703 р до н.е.

На острові Мала Хортиця Петром Сагайдачним у 1550-1551рр

Запитання 9

Позначте три причини утворення українського козацтва:

варіанти відповідей

Польське феодальне гноблення

Польське релігійне гноблення

Англійська буржуазна революція

Польське національне гноблення

Втеча на Запоріжжя волоцюг, нероб, ледарів, злодіїв

Початок Великих географічних відкриттів

Запитання 10

Слово "козак"...

варіанти відповідей

Українського походження, означає вільну озброєну людину

Тюркського походження, означає вільну озброєну людину

Латинського походження, означає вільну озброєну людину

Польського походження, означає вільну озброєну людину

Запитання 11

Козацький реєстр вперше встановив:

варіанти відповідей

Стефан Баторій

Сигізмунд II Август

Петро Сагайдачний

Костянтин Острозький

Запитання 12

Взяття запорожцями якого міста, показано на рисунку?  

варіанти відповідей

Акерману

Стамбула

Кафи

Хотина

Запитання 13

«Добою героїчних походів» в українській історії називають період, коли:

варіанти відповідей

козаки під проводом Івана Підкови здійснили похід в Молдавію

відбувалось повстання під проводом Северина Наливайка

вдалі морські походи козаків на турецько-татарські фортеці протягом перших двох десятиліть XVII ст., внаслідок яких було визволено сотні тисяч невільників

повстання 1591-1596 рр., коли на визволених територіях запроваджувався козацький устрій

Запитання 14

На які роки припадає гетьманування Петра Конашевича-Сагайдачного?

варіанти відповідей

На 90 роки XVI ст.

На перші десятиліття XVII ст.

На середину XVII ст.

На перші десятиліття XVI ст.

Запитання 15

Як козаки називали свої човни, на яких вони здійснювали походи у володіння Османської імперії?

варіанти відповідей

Каторгами

Чайками

галерами

джурами

Запитання 16

Як називався бойовий порядок козаків, що показаний на рисунку?

варіанти відповідей

Фаланга

Галас

Шеренга

Табір

Запитання 17

Програш турків в якій битві, на думку багатьох дослідників, врятував в першій половині XVII ст. Європу від турецького поневолення і разом, із тим, започаткував кризові явища в Османській імперії, призвів до посилення антитурецької боротьби поневолених народів?

варіанти відповідей

Цецорській

Чигиринській

Віденській

Хотинській

Запитання 18

Хотинська битва вдало закінчилась для поляків завдяки:

варіанти відповідей

втечі з поля бою турків і татар

зраді турків кримськими татарами

допомозі полякам з боку козаків, очолюваних Сагайдачним

відмові козаків брати участь у битві

Запитання 19

Чим пам'ятний рік 1620-й в історії України?

варіанти відповідей

Заходами Київського братства та козаків на чолі з П.Конашевичем-Сагайдачним було відновлено церковну православну ієрархію

Відбувся похід П. Конашевича-Сагайдачного на Москву, що мав на меті допомогти королевичу Владиславові

Запровадження козацького реєстрового війська

Вдалим морським походом козаків на турецько-татарські фортеці

Запитання 20

Де було розташовано найбільший невільницький ринок у Криму, куди спрямував свій переможний похід гетьман П. Конашевич-Сагайдачний?

варіанти відповідей

У Хотині

У Кафі

У Яссах

у Стамбулі

Запитання 21

Унаслідок яких подій було підписане Деулінське перемир'я між Московією та Річчю Посполитою?

варіанти відповідей

В результаті Хотинської війни

Унаслідок походу польського королевича Владислава разом із гетьманом Сагайдачним на Москву

Унаслідок повстання 1591-1596 рр., коли на визволених територіях запроваджувався козацький устрій

Унаслідок битви під Цецорою

Запитання 22

Яка подія з названих нижче пов'язана з Петром Конашевичем-Сагайдачним?

варіанти відповідей

Запровадження козацького реєстрового війська

Вступ Війська Запорозького до Київського братства

Відкриття Києво-Могилянської школи

Будівництво Січі на острові Хортиця

Запитання 23

Які армії були супротивниками в Хотинській війні?

варіанти відповідей

Польська армія, посилена 40 тис. козацьким військом, і турецько-татарська армія

Польська армія, посилена 40 тис. козацьким військом, і московсько-татарська армія

Татарсько-турецька армія, посилена 40 тис. козацьким військом, і польська армія

Російська армія, посилена 40 тис. козацьким військом, і польсько-татарська армія

Запитання 24

Якими були наслідки Хотинської війни?

варіанти відповідей

Османська імперія втратила чималі території, зокрема землі Кримського ханства, а також придунайські країни - Молдавію, Валахію, Трансильванію

Польща відвела загрозу втратити чималі території. Битва спричинила посилення визвольної боротьби підкорених турками народів

Запровадження козацького реєстрового війська

Утворення Греко-католицької церкви

Запитання 25

У яких трьох твердженнях ідеться про гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного?

варіанти відповідей

3 його ініціативи і за сприяння Київського братства було відновлено вищу православну ієрархію

Завдяки його керівництву одержано перемогу над турецько-татарським військом під Хотином

Ініціював будівництво на о. Мала Хортиця фортеці, яку вважають першою відомою Січчю

Очолив антипольське повстання, у боях під Корсунем і Переяславом його загони розбили польське військо

Ініціатор зруйнування фортеці Кодак

Здійсненняморських походів на Кримське ханство та Османську імперію

Запитання 26

Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний уславився тим, що:

варіанти відповідей

сприяв відновленню вищої ієрархії православної церкви на українських землях.

очолював удалі морські походи козаків проти Османської імперії.

знищив фортецю Кодак, збудовану поляками для контролю над Запорозькою Січчю.

збудував першу Запорозьку Січ на о. Мала Хортиця.

підтримував видавничу діяльність Івана Федорова.

відстоював інтереси української шляхти на Люблінському сеймі.

відіграв вирішальну роль у перемозі польсько-козацького війська в битві під Хотином.

Запитання 27

У якому році відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела: «...султан турецький Осман підійшов до Хотина з військом, що перевищувало християнські сили в десятки разів, і зупинився на відстані однієї милі від поляків... 18 серпня турецьке військо напало на польський табір, на ту частину, де були козаки. А козаки об'єдналися й, перехрестившись, почали бити чужинців, поки ті... не почали 

варіанти відповідей

1621 р.

1625 р.

1632 р.

1637 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест