Показникова функція, її графік та властивості.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Яка з функцій є показниковою?

а)

у = 5х

б)

у = 0,4х

в)

у = х6

г)

у = (- 3)х

д)

у = - 3х

е)

у = (5/8)-3х

2.

Які із заданих функцій зростають?

а)
б)
в)
г)
д)
е)
3.

На якому з рисунків зображено графік показникової функції?

а)
б)
в)
г)
4.

Графік якої функції задано на рисунку?

а)

у = 0,5х - 2

б)

у = -(0,5х + 1)

в)

у = -2х + 3

г)

у = - (2х - 1)

5.

Виберіть всі нерівності, в яких m > n

а)

3,5m < 3,5n

б)

0,9m > 0,9n

в)

(6/7)m < (6/7)n

г)

(√3 - 1)m > (√3 - 1)n

д)

2m > 2n

е)

(4/3)m < (4/3)n

6.

Виберіть нерівності, для яких виконується умова: 0 < а < 1

а)

a100 < a99

б)

а√20 > а4

в)

а-3 < а-5

г)

а-0,5 > а-0,8

Ключ до тесту

1. б д е (2 балів)
2. а г д е (2 балів)
3. г (1 балів)
4. б (2 балів)
5. в г д (3 балів)
6. а в (2 балів)