Покритонасінні рослини
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Вкажіть родину покритонасінних , до якої належить кульбаба:

а)

Айстрові

б)

Пасльонові

в)

Капустяні

г)

Розові

д)

Бобові

2.

З`ясуйте найбільш характерну ознаку родини Складноцвіті:

а)

цілісні листки з розсіченою пластинкою

б)

стрижнева коренева система

в)

суцвіття- кошик

г)

наявність колючок

д)

почергове листкорозміщення

3.

Вкажіть, як називається чоловіче суцвіття кукурудзи:

а)

колос

б)

китиця

в)

волоть

г)

початок

д)

головка

4.

Знайдіть назву жіночого суцвіття кукурудзи :

а)

складний зонтик

б)

китиця

в)

волоть

г)

початок

д)

головка

5.

Віднайдіть плід, характерний для родини Айстрові:

а)

зернівка

б)

сім`янка

в)

коробочка

г)

ягода

д)

стручок

6.

Вкажіть, який плід має горох посівний:

а)

стручечок

б)

стручок

в)

біб

г)

коробочка

7.

Укажіть плоди, характерні для представників хрестоцвітих:

а)

ягода

б)

біб

в)

стручок

г)

стручечок

д)

коробочка

е)

сім`янка

8.

Вкажіть суцвіття, які характерні для представників родини Злакові :

а)

складний зонтик

б)

складний колос

в)

щиток

г)

початок

д)

волоть

е)

головка

9.

Назвіть типи плодів, які бувають у представників родини Розові:

а)

проста кістянка

б)

біб

в)

збірна кістянка

г)

суничина

д)

стручечок

е)

яблуко

10.

Оберіть ознаки, що характеризують стебло злаків :

а)

здатність до фотосинтезу

б)

порожнисте в міжвузлях

в)

утворює надземні стеблові бульби

г)

вставний ріст

11.

Вкажіть ознаки родини Цибулеві :

а)

двостатеві квітки

б)

суцвіття - зонтик

в)

у квітці є 5 тичинок

г)

плід - кістянка

12.

Назвіть ознаки, характерні для представників родини Злакові:

а)

оцвітина проста - з 2 квіткових лусок і 2 плівочок

б)

суцвіття - кошик або головка

в)

у квітці 3 тичинки і 1 маточка

г)

стрижнева кореева система

д)

запилення вітром

е)

самозапилення

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. в (1 балів)
3. в (1 балів)
4. г (1 балів)
5. б (1 балів)
6. в (1 балів)
7. в г (1 балів)
8. б г д (1 балів)
9. а в г е (1 балів)
10. а б г (1 балів)
11. а б (1 балів)
12. а в д е (1 балів)