Поняття конфлікту.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Добери синоніми до слова - КОНФЛІКТ

а)

сутичка

б)

дружба

в)

сварка

2.

Обери види конфліктів

а)

конструктивний

б)

дескруктивний

в)

стабілізаційний

3.

Обери складові конфлікту

а)

проблема

б)

учасники

в)

факту

г)

інценденту

д)

конфліктної ситуації

4.

Під час конфлікту здебільшого люди

а)

сперечаються

б)

співають

в)

допомагають один одному

г)

кричать один на одного

д)

звинувачують один одного

5.

Як можна уникнути конфлікта

а)

Вислухати один одного

б)

Поважати думку іншого

Ключ до тесту

1. а в (5 балів)
2. а б в (5 балів)
3. а б г д (5 балів)
4. а г д (5 балів)
5. а б (5 балів)