Поняття про лужні метали, галогени та інертні гази
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

До металічних елементів належать:

а)

S

б)

Mg

в)

Fe

г)

Br

2.

До лужних металів належать:

а)

Na

б)

Fe

в)

Cr

г)

Fr

3.

Найбільшу реакційну здатність з даного переліку лужних металів має :

а)

Li

б)

K

в)

Rb

г)

Cs

4.

З даного переліку вибрати елементи-галогени:

а)

F

б)

S

в)

Br

г)

Cl

5.

У даному переліку вказати формули інертних газів:

а)

Не

б)

Cl

в)

Ar

г)

Rn

6.

Лужні метали розташовані у ......... підгрупі .......... групи Періодичноі системи хімічних елементів.

а)

побічна підгрупа ІІ групи

б)

головна підгрупа І групи

в)

основна підгрупа ІІІгрупи

г)

побічна підгрупа І групи

7.

Галогени розташовані у ........ підгрупі ......... групи Періодичної системи хімічних елементів.

а)

побічній підгрупі ІІ групи

б)

головній підгрупі ІІІ групи

в)

головній підгрупі V групи

г)

головній підгрупі VII групи

8.

На зовнішньому енергетичному рівні у інертних газів розміщено ...... електронів.

а)

6

б)

3

в)

7

г)

8

9.

Молярна маса оксиду, утвореного лужним металом, становить 62 г/моль. Вкажіть формулу цього металу.

а)

К

б)

Li

в)

Na

г)

Cs

10.

Даний галоген утворює з Кальцієм сполуку, молярна маса якої становить 111г/моль. Вкажіть формулу цього галогену.

а)

F

б)

Br

в)

I

г)

Cl

Ключ до тесту

1. б в (1 балів)
2. а г (1 балів)
3. г (1 балів)
4. а в г (1 балів)
5. а в г (1 балів)
6. б (1 балів)
7. г (1 балів)
8. г (1 балів)
9. в (2 балів)
10. г (2 балів)