Поняття про текст
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Текст - це:

а)

а) група слів, словосполучень та речень;

б)

б) висловлювання, що складається з кількох речень;

в)

в) група речень, об'єднаних темою та головною думкою;

г)

г) кілька речень.

2.

Головна думка тексту -це:

а)

а) те, чого текст навчає, що схвалює або засуджує;

б)

б) його зміст, те, про що в ньому розповідається;

в)

в) висновок, що робить автор;

г)

г) головна мікротема.

3.

Речення в тексті пов'язані за допомогою:

а)

а) займенників, абзаців, іменників, теми;

б)

б) синонімів, власних назв, мікротем;

в)

в) повторів "відомого" і "нового", прикметників, головної думки;

г)

г) займенників, сполучників, синонімів, повторів, спільнокореневих слів.

4.

Розрізняють такі типи мовлення:

а)

а) розповідь, повість, опис;

б)

б) опис, оповідання, роздум;

в)

в) розповідь, опис, роздум;

г)

г) роздум, вірш, розповідь.

5.

Заголовок тексту повинен відображати:

а)

а) тип мовлення;

б)

б) тему та головну думку тексту;

в)

в) "відоме" та "нове";

г)

г) стиль мовлення.

6.

Прочитайте текст і скажіть, до якого стилю він належить:

Колись давно на Україні було дуже багато маленьких колядників. Коли наставали Різдвяні свята, маленькі колядники, піймавши чарівним неводом найяснішу зірку і викувавши у чарівній кузні срібні дзвіночки, вирушили в далеку дорогу.

а)

а) художній;

б)

б) науковий;

в)

в) розмовний;

г)

г) офіційно-діловий.

7.

У поданих реченнях визначте "відоме" та "нове":

Кобза - кругленька, череватенька. Струни в кобзи металеві. Супроводжувала кобзарів.

а)

а) "відоме" - кобза; "нове" - струни;

б)

б) "відоме" - кобза, струни; "нове" - кругленька, череватенька, металеві;

в)

в) "відоме" - вона; "нове" - кругленька, череватенька, металеві;

г)

г) "відоме" - струни; "нове" - металеві.

8.

Скласти план означає...

а)

а) поділити текст на абзаци;

б)

б) зазначити послідовність розташування думки;

в)

в) вказати, як речення пов'язані між собою у тексті;

г)

г) визначити в тексті мікротеми, чітко й стисло їх сформувати.

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. а (5 балів)
3. г (5 балів)
4. в (5 балів)
5. б (5 балів)
6. а (5 балів)
7. б (5 балів)
8. в (5 балів)