Поняття про вищу нервову діяльність. Безумовні та умовні рефлекси

Додано: 13 квітня 2019
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 1434 рази
12 запитань
Запитання 1

Людина як біосоціальна істота постійно пристосовується до умов середовища, у якому живе, вкажіть з якими двома чинниками доводиться стикатися ?

варіанти відповідей

Природні

Фізіологічні

Соціальні

Психологічні

Запитання 2

За біологічно доцільну реакцію організму на дію подразників зовнішнього і внутрішнього середовища відповідають такі механізми:

варіанти відповідей

Умовні рефлекси

Безумовні рефлекси

Інстинкти

Розумова діяльність

Запитання 3

Хто уперще висловив ідею про те, що вся психічна діяльність людини є рефлекторною?

варіанти відповідей

Павлов

Мечников

Пирогов

Сєченов

Запитання 4

Безумовно- та умовно-рефлекторна діяльність людини взаємопов'язані й разом становлять:

варіанти відповідей

Поведінку

Подразнення

Розумову діяльність

Вищу нервову діяльність

Запитання 5

Що називають вищою нервовою діяльністю?

варіанти відповідей

Сукупність взаємопов'язвних нервових процесі, що відбуваються у корі та підкіркових центрах головного мозку і забезпечують досконалі пристосування людини до мінливих умов існування.

Сукупність рекцій організму, спрямованих на встановлення життєво необхідних зв'язків з навколишнім середовищем.

Будь-які впливи, здатні спричинити біологічні реакції організмую

Сукупність послідовних безумовних рефлексів, що виникають на подразнення зовнішнього і внутрішнього середовища організму і визначають забезпечення певної життєвої функції.

Запитання 6

Вкажіть на які три групи умовно поділяють вищу нервову діяльність людини:

варіанти відповідей

Вольові процеси

Емоційні процеси

Психічні процеси

Інтелектуальні процеси

Запитання 7

Вкажіть характеристики безумовних (вроджених) рефлексів.

варіанти відповідей

Передаються спадково

Індивідуальні

Нестійні

Рефлекторні дуги постійні

Можуть то зникати, то з'являтися

Забезпечують виживання після народження

Запитання 8

Оберіть з переліку безумовні рефлекси:

варіанти відповідей

Вдих і видих

Виділення слини на запах їжі

Слиновидільний рефлекс на дзвоник.

Відсмикування руки від гарячого

Запитання 9

Вкажіть характеристики умовних рефлексів:

варіанти відповідей

Індивідуальні

Набуваються протягом життя

Постійні

Стійкі

Забезпечують пристосування організму до нових умов середовища

Зберігаються протягом життя

Запитання 10

Процеси, що призводять до послаблення або припинення збуджень у ЦНС називаються:

варіанти відповідей

Збудження

Гальмування

Концентрація

Іррадіація

Запитання 11

Вкажіть які процеси показано на зображені?

варіанти відповідей

Зовнішнє гальмування

Іррадіація

Позамежне гальмування

Концентрація

Запитання 12

Що таке динамічний стереотип?

варіанти відповідей

Це поширення процесів збудження та гальмування по ЦНС

Обмежена зона джерела збудження або гальмування

Відповідь організму на подразники

Стійке закріплення у корі великих півкуль певної послідовності умовно-рефлекторних реакцій

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест