18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Порівняння дробів

Додано: 1 червня 2020
Предмет:
Тест виконано: 2 рази
24 запитання
Запитання 1

Дріб називається правильним, якщо в ньому чисельник...

варіанти відповідей

більший за знаменник;

дорівнює знаменнику;

менший від знаменника;

більший за знаменник або дорівнює йому

Запитання 2

Дріб називається неправильним, якщо в нього чисельник...

варіанти відповідей

менший від знаменника або дорівнює йому;

не дорівнює знаменнику;

менший від знаменника;

більший за знаменник або дорівнює йому.

Запитання 3

Як називається число 5 у запису ⅝?

варіанти відповідей

дробове число;

чисельник;

звичайний дріб;

знаменник.

Запитання 4

Як називають число 3 у запису ⅔?

варіанти відповідей

знаменник;

дробове число;

звичайний дріб;

чисельник.

Запитання 5

Який дріб відповідає зафарбований частині фігури?

варіанти відповідей

¾

Запитання 6

Який дріб відповідає не зафарбованій частині?

варіанти відповідей

7/8

3/5

2/8

5/8

Запитання 7

Яка нерівність є правильною?

варіанти відповідей
Запитання 8

Який із даних дробів найбільший?

варіанти відповідей

а)

б)

в)

г)

Запитання 9

Який із даних дробів найменший?

варіанти відповідей

а)

б)

в)

г)

Запитання 10

Що показує знаменник дробу?

варіанти відповідей

скільки частин цілого взято

на скільки частин поділено ціле

скільки рівних частин цілого взято

на скільки рівних частин поділене ціле

Запитання 11

Який дріб дорівнює 1?

варіанти відповідей

дріб , у якого чисельник більший за знаменник

дріб , у якого чисельник менший за знаменник

дріб , у якого чисельник дорівнює знаменнику

правильний дріб

Запитання 12

Який дріб більший за одиницю?

варіанти відповідей

правильний

неправильний

дріб, у якого чисельник і знаменник рівні

Запитання 13

З двох дробів з однаковими знаменниками більший той

варіанти відповідей

у якого чисельник менший

у якого чисельник більший

порівняти не можливо

Запитання 14

З двох дробів з однаковими чисельниками більший той, у якого

варіанти відповідей

знаменник менший

знаменник більший

порівняти не можливо

Запитання 15

З дробів 6/6 ; 3/11 ; 7/1 ; 2/9 ; 5/4 ; 1/3 вибери всі правильні дроби

варіанти відповідей

6/6 ; 3/11 ; 7/1 ; 2/9 ; 5/4 ; 1/3

3/11 ; 2/9 ; 1/3

6/6 ; 7/1 ; 5/4

6/6 ; 3/11 ; 7/1

Запитання 16

Як правильно прочитати дріб?


варіанти відповідей

один три

одна третя

один третіх

Запитання 17

Яка частина прямокутника зафарбована?

 

  

  

варіанти відповідей

дві треті

одна друга

одна третя

Запитання 18

Яка частина піци залишилася?

варіанти відповідей

одна сьома

сім восьмих

одна восьма

одна шоста

Запитання 19


Вибери правильну нерівність


варіанти відповідей

1/8 > 1/6

1/6 > 1/10

 1/10 < 1/20

Запитання 20

Визначте спільний знаменник дробів ⅓ і ¼

варіанти відповідей

12

3

4

7

Запитання 21

Порівняйте дроби 3/4 і 1/6

варіанти відповідей

3/4 > 1/6

3/4 = 1/6

3/4 < 1/6

Неможливо визначити

Запитання 22

Який знак потрібно поставити у нерівності?

варіанти відповідей

>

<

=

Запитання 23

Які з дробів правильні: 8/3; 11/11; 3/8; 5/4; 1/40 ?

варіанти відповідей

1/40

8/3

11/11

5/4

3/8

Запитання 24

Щоб порівняти два дроби з різними змаменниками, треба ................

варіанти відповідей

.... звести їх до спільного знаменника.

.... звести їх до спільного чисельника.

....порівняти їх чисельники, не звертаючи уваги на їх знаменники.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест