Порівняння натуральних чисел
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Для порівняння чисел використовують знаки

а)

=

б)

>

в)

+

г)

<

2.

Натуральні числа можна порівняти

а)

за розрядами

б)

за першими цифрами чисел

в)

за останніми цифрами чисел

г)

за кількістю цифр у числах

3.

Серед даних чисел обери найменше

а)

2908

б)

2089

в)

2098

г)

2809

4.

В якому ряді числа розташовані в порядку зростання?

а)

861903; 816903; 680319; 196083

б)

801963; 8169003; 860319; 916083

в)

801963; 81693; 860319; 916083

г)

196083; 680319; 861903; 8169003;

5.

Які цифри можна поставити замість зірочки, щоб нерівність

730*8 > 73081 була правильною?

а)

8 і 9

б)

0 і 1

в)

будь-які

г)

6 і 7

6.

Серед даних нерівностей обери всі правильні

а)

4 т 13 кг < 4130 кг

б)

5724 см > 57 м 24 см

в)

6 год 38 хв > 408 хв

г)

4375 коп < 45 грн

7.

Скільки натуральних чисел задовольняють подвійну нерівність

174 < х < 191 ?

а)

18

б)

17

в)

16

г)

15

Ключ до тесту

1. а б г (3 балів)
2. а г (2 балів)
3. б (1 балів)
4. г (2 балів)
5. а (1 балів)
6. а г (2 балів)
7. в (1 балів)