Послідовне і паралельне з'єднання провідників
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Два резистора опорами 15 і 30 Ом з'єднані послідовно. Визначити загальний опір ділянки кола.

а)

30 Ом

б)

45 Ом

в)

15 Ом

г)

10 Ом

2.

Два резистора опорами 15 та 30 Ом з'єднані паралельно. Визначити загальний опір ділянки кола

а)

15 Ом

б)

45 Ом

в)

30 Ом

г)

10 Ом

3.

Два резистора опорами 15 та 30 Ом з'єднані послідовно. Сила струму в колі дорівнює 0,4 А. Напруга на цій ділянці кола дорівнює:

а)

6 В

б)

12 В

в)

18 В

г)

24 В

4.

Визначити загальний опір ділянки кола

а)

14 Ом

б)

8 Ом

в)

7 Ом

г)

6 Ом

5.

До джерела струму напругою 12 В спочатку послідовно, а потім паралельно приєднали два однакових резистори опорами по 240 Ом кожен. Визначте силу струму в кожному резисторі при першому та другому варіанті з'єднання

а)

25 мА, 50 мА

б)

17мА, 34 мА

в)

50 мА, 25 мА

г)

25 мА

6.

Два резистори спочатку з'єднали послідовно, а потім паралельно. Опори з'єднань виявились 120 і 22,5 Ом. Визначте опори цих резисторів

а)

90 і 30 Ом

б)

30 і 90 Ом

в)

60 і 60 Ом

г)

120 і 22,5 Ом

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. г (1 балів)
3. в (2 балів)
4. б (2 балів)
5. а (3 балів)
6. б (3 балів)