Поведінка тварин
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

   Як називається наука , що вивчає поведінку тварин:

а)

ейдологія

б)

 екологія

в)

етологія

г)

етіологія 

2.

   Термін «етологія» вперше використав 1859 року:

а)

І. Жоффруа Сент-Ілер

б)

Ніколас Тінберген  

в)

 Карл фон Фріш 

г)

 Конрад  Лоренц

3.

Укажіть прізвище вченого, якого вважають одним із засновників етології:

а)

Н. Тінберген

б)

Ч. Дарвін

в)

І. Павлов

г)

К. Лінней.

4.

Який вид научіння спостерігається у випадку, коли шпаки перестають боятися нерухливого опудала, яке господарі вивісили на черешні для збереження врожаю?

а)

звикання

б)

наслідування 

в)

 закарбування 

г)

осяяння 

5.

Від чого найчастіше залежить циклічність розмноження тварин:

а)

температура повітря

б)

тиск

в)

вологість

г)

тривалість світлового дня

6.

Як називається сукупність різноманітних поведінкових реакцій, пов’язаних з існуванням постійних чи тимчасових співтовариств:

а)

суспільна поведінка

б)

репродуктивна поведінка

в)

територіальна поведінка

7.

Поведінкові реакції тварин, спрямовані на інших особин, з метою зміни їх поведінки собі на користь: 

а)

агресія

б)

співпраця 

в)

 захист

г)

 ієрархія 

8.

Сукупність вроджених складних специфічних для виду поведінкових реакцій , що виникають як відповідь на певну біологічну потребу і має важливе значення для виживання окремих особин та виду в цілому:

а)

рефлекс

б)

інстинкт

в)

стимул мотивація

г)

мотивація 

9.

    Вид научіння тварин, коли після народження особини в її памяті фіксуються окремі ознаки вперше побачених рухомих об’єктів :

а)

звикання

б)

імпринтинг(закарбування)

в)

інсайт (осяяння)

г)

вироблення умовного рефлексу 

10.

    Грумінг є складовою : територіальної поведінки репродуктивної поведінки гігієнічної поведінки 

а)

територіальної поведінки

б)

репродуктивної поведінки

в)

гігієнічної поведінки  

11.

  Періодичне переміщення тварин «туди і назад» між суттєво відмінними середовищами життя:

а)

таксис

б)

хомінг

в)

міграція

г)

ехолокація

12.

Відносно постійні, стереотипні, вроджені реакції організму на внутрішні й зовнішні подразники:

а)

безумовні рефлекси

б)

умовні рефлекси

в)

 інстинкти 

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. а (5 балів)
3. а (5 балів)
4. а (5 балів)
5. г (5 балів)
6. а (5 балів)
7. а (5 балів)
8. б (5 балів)
9. б (5 балів)
10. в (5 балів)
11. в (5 балів)
12. а (5 балів)