Повторення
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

aman = ...

а)

am+n

б)

amn

в)

mana

г)

am-n

2.

am:an = ...

а)

am+n

б)

amn

в)

am-n

г)

am:n

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. в (1 балів)