Повторення
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Чи є тотожно рівними вирази: (а - в)2 і (в - а)2 ?

а)

ні

б)

так

в)

неможливо визначити

2.

Подайте у вигляді степеня з основою п вираз : (п 2 )3⋅ п 7

а)

п12

б)

п13

в)

п10

3.

Обчислити: 35 : 32

а)

27

б)

9

в)

18

4.

Піднесіть до степеня : ( - х3 )4

а)

- х7

б)

х7

в)

х12

5.

Знайдіть значення многочлена : х2 - 10х + 25, якщо х = 5

а)

100

б)

10

в)

0

6.

Розкладіть на множники: 36 - а2

а)

(6 - а) (6 + а)

б)

(18 - а) (18 + а )

в)

( 6 - а)2

7.

Яка з точок належіть графіку функції у = х + 1?

а)

( - 5; - 4)

б)

( 2 ;1)

в)

( - 3; - 4)

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. б (5 балів)
3. а (5 балів)
4. в (5 балів)
5. в (5 балів)
6. а (5 балів)
7. а (5 балів)