Підсумковий тест з теми "Десяткові дроби. Відсотки. Середнє арифметичне"

Додано: 17 травня 2020
Предмет: Математика, 5 клас
25 запитань
Запитання 1

Розв'яжіть рівняння (41,9 - х): 0,19=10

варіанти відповідей

40

40,1

41,1

41

Запитання 2

Знайти сторону квадрата, периметр якого дорівнює 20,4 см.

варіанти відповідей

5 см

81,6 см

5,1 см

5,01 см

Запитання 3

Спростити вираз 3,58а + 0,02а + 46

варіанти відповідей

3,6а + 46

4,6а + 46

3,6а + 46

49,6а

Запитання 4

У скільки разів число 3,06 більше за число 0,6?

варіанти відповідей

У 5 разів

У 6 разів

У 6,5 раза

У 5,1 раза

Запитання 5

Скільки цифр після коми в добутку чисел 9,3571 і 0,426

варіанти відповідей

9

5

7

4

Запитання 6

Округліть до десятих 67,453

варіанти відповідей

67,5 

 67,4

 67,45

 67,46

Запитання 7

Запишіть десятковим дробом десять цілих три десятих

варіанти відповідей

10,3

10,03 

0,13 

3,1

Запитання 8

Порівняйте дроби 0,724 і 0,7238. 

Який знак треба поставити між дробами?

варіанти відповідей

>

 = 

 НЕ МОЖНА ВИЗНАЧИТИ

Запитання 9

Запишіть 12кг 10г в кілограмах.

варіанти відповідей

12,1 кг

 1,21 кг

12,001 кг 

12,01 кг

Запитання 10

В яких з наведених прикладів правильно виконане ділення ?

варіанти відповідей

25,1 : 100 = 2510 

365,3 : 10 = 36,53  

0,79 : 0,1 = 0,079

18,52 : 0,01 = 0,1852

Запитання 11

Які з нерівностей правильні?

варіанти відповідей

3,405 < 3,4050

 3,45 < 3,46  

0,0004 > 0,004

 4,44 < 4,444

Запитання 12

Обчислити: 3,5 + 12,87

варіанти відповідей

16,37  

13,22

15,587

 15,92

Запитання 13

Обчислити: 48,768 : 0,16

варіанти відповідей

3,48

304,8

34,45

34,8

Запитання 14

Яке з наведених чисел найменше?

варіанти відповідей

1,0909009

1,9090099

1,9090909

1,09099099

Запитання 15

У скільки разів число 24,8 більше за число 0,08?

варіанти відповідей

у 3,1 раза

у 300 разів

у 310 раз

у 3 рази

Запитання 16

Периметр квадрата дорівнює 1,96 м. Знайди його площу.

варіанти відповідей

 5,6 м2

3,8416 м2

 0,98 м2

 0,2401 м2

Запитання 17

Розв'язати рівняння: х + 14, 83 = 19

варіанти відповідей

5

33,83

4,17

41,7

Запитання 18

Запиши відсотки десятковим дробом 3,5%

варіанти відповідей

0,035

0,35

3,5

0,0035

Запитання 19

Токар виточив три одинакові деталі. Першу деталь він виточив за 1 хв, другу - за 56 с, третю - за 1 хв 1 с. Скільки часу в середньому він витратив на виготовлення однієї деталі?


 

варіанти відповідей

59 с

1 хв

58 с

1 хв 1 с

Запитання 20

Велосипедист їхав 2 год зі швидкістю 12,6 км/год і 4 год зі швидкістю 13,5 км/год. Знайдіть його середню швидкість на всьому шляху.варіанти відповідей

13,2 км/год

25,2 км/год

15,6 км/год

54 км/год

Запитання 21

Черепаха за три години проповзла 240 м. За першу годину подолала 35% цієї відстані, за другу - 30%, за третю - решту. Яку відстань ( в метрах) подолала черепаха за третю годину?

варіанти відповідей

84 м

 72 м

 75 м

 82 м

Запитання 22

Автомобіль їхав 3 год зі швидкістю 58,4 км/год і 4 год зі швидкістю 61,2 км/год. Знайдіть сереню швидкість автомобіля на всьому шляху.

варіанти відповідей

 60 км/год

 59,8 км/год

 59 км/год

60,5 км/год

Запитання 23

Довжина прямокутника дорівнює 15 см, а ширина становить 80% довжини. Знайдіть периметр прямокутника.

варіанти відповідей

54 см

27 см

30 см

34 см

42 см

Запитання 24

Учень на екзамені відповів на 26 питань, що складає 65% всієї роботи. Скільки питань в екзаменаційній роботі?

варіанти відповідей

40

17

65

32

54

Запитання 25

Середнє арифметичне семи чисел дорівнює 10,2, а середнє арифметичне трьох інших чисел — 6,8. Знайдіть середнє арифметичне цих десяти чисел.

варіанти відповідей

9,18

8,5

10,25

9,8

8,15

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест