Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Повторення вивченого

Додано: 20 квітня 2019
Предмет: Українська мова, 4 клас
Тест виконано: 116 разів
8 запитань
Запитання 1

У яких словах треба писати букву и замість крапок?

варіанти відповідей

зат..шний

в..ршечок

в..сна

кр..жинка

ц..буля

Запитання 2

У яких словах треба писати букву е замість крапок?

варіанти відповідей

в..дмідь

сон..чко

в..ликий

т..хесенько

кр..ниця

Запитання 3

З апострофом треба писати слова

варіанти відповідей

лист..яний

м..який

лис..ячий

риб..ячий

Запитання 4

Познач правильну послідовність частин мови в поданому реченні:

Легкокрилі ластівки плавно торкаються водяного дзеркала.

варіанти відповідей

прикметник, іменник, дієслово,прислівник, прикметник, іменник

прикметник, іменник, прислівник,дієслово, прикметник, іменник

прикметник, іменник, іменник, дієслово, прикметник, іменник

прикметник, іменник, прикметник ,дієслово, прикметник, іменник

Запитання 5

Укажіть рядок, у якому слова мають таку будову:

корінь,закінчення; префікс, корінь, суфікс, закінчення; корінь, суфікс, закінчення

варіанти відповідей

Ліс; перелісок; пролісок

Коло; околиця; коловий

Весна; веснянка; весняно

Запитання 6

Букву е треба писати в закінченнях прикметників:

варіанти відповідей

каш..ю

круч..ю

миш..ю

пошт..ю

криниц..ю

Запитання 7

-Нн- треба писати у словосполученнях на місці пропусків:

варіанти відповідей

син..ього кольору

ден..ого розкладу

ран..ього співу

сонячн..ого ранку

Запитання 8

Укажіть, які слова треба писати разом?

варіанти відповідей

в/зимку

в/літку

на/городі

на/весні

у/печері

в/вечері

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест