Повторення за рік

Додано: 24 травня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 67 разів
17 запитань
Запитання 1

Вкажіть слова і дати, пов'язані із битвою на річці Сині води

варіанти відповідей

1362, литовський князь Вітовт

1263, польська королева Ядвіга

1385, литовський князь Ягайло

1410, князь Костянтин Острозький

1362, литовський князь Ольгерд

Запитання 2

Якої події НЕ БУЛО в 1187 році?

варіанти відповідей

Поїздка Данила Галицького до Золотої Орди

Вперше вжито назву Україна

написано книгу "Слово про похід Ігорів"

Кревська унія

помер князь Галицький Ярослав Осмомисл

помер князь Переяславський Володимир Глібович

хрещення Русі князем Володимиром Великим

Запитання 3

Вкажіть основні причини Любецького з'їзду князів

варіанти відповідей

тимчасова роздробленість Київської Русі, викликана заповітом Ярослава Мудрого про ротацію влади

необхідність зустрічі та обговорення запровадження данини та полюддя

вибір князем Володимиром Великим релігії, що зміцнить державу

поїздка Данила Галицького до Золотої Орди

гуртування слов'ян у боротьбі проти Тевтонського ордену

Запитання 4

Вкажіть імена імовірних двох королів Русі-України

варіанти відповідей

Роман Мстиславич

Данило Галицький

брат Данила Галицького Василько

Юрій ІІ Болеслав

Юрій І

Володимир Мономах

син Володимира Мономаха Мстислав

Запитання 5

22. Уважно прочитайте уривок з документу. Вкажіть, які слова потрібно поставити на місці пропуску, якого князя та якої події він стосується:

 Заложив він також церкву_____, митрополію.... І при нім стала віра християнська множитися, і монастирі почали з’являтия. І до книг він мав нахил, читаючи їх часто вдень і вночі. І зібрав він писців многих, і перекладали вони з гречизни на слов’янську мову і письмо святеє, і списали багато книг.


варіанти відповідей

Софіївський Собор у Києві

Десятинна Церква

Запровадження християнства

Мстислава, сина Володимира Мономаха

Заснування багатьох монастирів, розвиток освіти і культури

Ярослава Мудрого

Данила Галицького

Запитання 6

Вкажіть, які три слова мають відношення до даного уривку:

І говорили вони один одному, кажучи: «По що ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? А______ землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині. Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить_______ свою.


варіанти відповідей

Хозари

Печеніги

Половці

Любецький з,їзд князів

Грюнвальдська битва

отчину

митрополію

Запитання 7

Уважно прочитайте 2 уривки з документу. Вкажіть, які слова потрібно поставити на місці пропуску та якої події 1 уривок стосується:

Уривок 1:Пішов_____ на греків, і прибув до_____ . А греки замкнули … і город заперли. І вийшов____ на берег, і повелів воям виволокти кораблі на берег. І повелів____ воям своїм колеса зробити і поставити кораблі на колеса. А коли настав попутний вітер, напнули вони паруси, рушили з поля, і пішов_____ до города… І стали греки миру просити, щоби не пустошив він Грецької землі…

Уривок 2: І підступили до нього волхви і мовили до князя: "Помреш ти від коня свого"

Будьте уважні - даних уривків стосуються лише 3 слова, хоча вони можуть повторюватися багато разів.


варіанти відповідей

похід хана Батия на руські землі

похід гунів на Римську імперію

похід русичів на Візантію

Олег

Ігор

Ольга

Царгород - Константинополь

Запитання 8

Оберіть один із висловів, що може стати поясненням терміну "полюддя"

варіанти відповідей

грошовий податок жителів у містах

роботи на користь пана на його полі

роботи із використанням своєї худоби та реманенту на будівництві доріг

частина продуктів чи грошей, примусово віддана пану за користування землею

заборона залишати село без дозволу пана

щорічний об'їзд князем своїх володінь з метою збирання данини

назва податку, що платили селяни у пізній Київській Русі від кожного комену в хаті

Запитання 9

Яка із вказаної інформації стосується Володимира Великого та Ярослава Мудрого:


варіанти відповідей

ними споруджено Луцький замок та Хотинську фортецю

ними споруджено Десятинну Церкву та Софіївський Собор у Києві

ними споруджено Острозький замок та церкву у селі Суботів

Володимир Великий запровадив християнство, а Ярослав Мудрий його поширив

Ярослав Мудрий запровадив християнство, а Володимир Великий його поширив

вони обоє мають відношення до Червенський міст (район сучасного кордону з Польщею)

вони обоє мають відношення до процесу утворення Галицько-Волинської держави

Запитання 10

Вкажіть роки війни, в результаті якої Крим перейшов у васальну залежність від Туреччини:

варіанти відповідей

860 - 1132

1199-1340

1475 - 1478

1508 - 1514

907, 911

Запитання 11

Він був названий "некоронованим королем Русі" за великий авторитет на українських землях та статки, що перевищували багатства польського короля. Він виграв битву під Оршею у 1514 році, зупинивши просування Московії на Литовські землі. Про кого йде мова?

варіанти відповідей

князь Ольгерд

князь Вітовт

князь Костянтин Острозький

князь Ягайло

князь Ярослав Мудрий

Запитання 12

Які твердження мають відношення до Грюнвальдської битви 1410 року:

варіанти відповідей

русичі та половці об'єдналися для того, щоб протистояти військам Чингізхана

слов'янські народи об'єдналися, щоб протистояти рицарям, більшість із яких мріяла захопити землі на Сх від власної держави

дзвін від цієї битви лунав на приблизно 10 км довкола тому, що учасники були одягнуті у рицарські обладунки та кольчуги, битву назвали "битва заліза"

монголи вибили в'їздні ворота та підступили до Десятинної церкви у центрі Києва

битва завершилася перемогою слов'ян, та Польща захопила землі Тевтонського ордену протягом найближчого часу

після цієї битви закінчилася Столітня війна

цю битву вважають закінченням історії Середніх Віків

Запитання 13

Поєднання яких слів має відношення до такого явища, як магдебурзьке право?

варіанти відповідей

лавники, радники, бурмистр, війт, магістрат

грамота, яку король давав місту, щоб воно було вільне від волі феодала-пана

самоврядування у містах

данина, полюддя, оброк, бояри, дружина

ясир, ярлик, баскак, Диван в Сараї

права смердів у часи князя Володимира Мономаха

права жителів Київської Русі під час князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого

Запитання 14

Уважно прочитайте уривок з документу. Вкажіть, слова, яких він стосується:

І обступила_____ сила татарська, і був город в облозі великій. І пробував____ пороки біля воріт Лядських, і пороки били день і ніч. Вибили вони стіни, і вийшли городяни на розбиті стіни, і було тут видіти, як ламалися списи і розколювалися щити, а стріли затьмарили світ переможеним, а воєвода_____ пораненим був

Будьте уважні - слова можуть бути переставлені, але тільки три слова мають відношення до даного текту


варіанти відповідей

Переяслав

Київ

Чернігів

Батий

Чингізхан

Дмитро

Юрій ІІ Болеслав

Запитання 15

Вкажіть, які твердження мають відношення до битви під Вількомиром

варіанти відповідей

Остання спроба українців бути незалежними від влади Польщі

розгром руського війська при сутичці із воїнами Чингізхана

захист Ольгердом українських земель від монголо-татар

битва між Тевтонським Орденом та слов'янами

битва князя Святослава із Хозарським каганатом

битва між братами Сигізмундом та Свидригайлом

битва у 1435 році

Запитання 16

Які слова мають відношення до історії Київської Русі?

варіанти відповідей

смерди, холопи, бояри, дружина, князь

ясир, ярлик, баскак

Ягайло, Ядвіга, Кревська унія

Міндовг, Гедимін, Ольгерд

Вількомир, Сигізмунд, Свидригайло

Запитання 17

Вкажіть події, що сталися у 1113 році:

варіанти відповідей

написання книги "Слово про похід Ігорів" та вперше вжито назву Україна

написання книги "Слово про закон та благодать" митрополитом Іларіоном та утворення князем Володимиром Великим 5 релігійних округів - єпископств

завершення Нестором-Літописцем книги "Повість минулих літ" та початок князювання у Києві Володимира Мономаха

перехід у католицизм литовського князя Ягайла та укладення Кревської унії

битва на річці Сині води та приєднання більшості земель України до Литви

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест