Методи реєстрації заряджених частинок. Атомне ядро
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Нейтрон відкрив ...

а)

П.Л.Капіца

б)

А.Беккерель

в)

Е.Резерфорд

г)

Д.Чедвік

2.

Протон відкрив ...

а)

П.Л.Капіца

б)

А.Беккерель

в)

Д.Чедвік

г)

Е.Резерфорд

д)

М.Склодовська

3.

Частинки, які входять до складу ядра, називаються ...

а)

ізотопами

б)

нуклонами

в)

нуклідами

г)

ізомерами

4.

Ізотопи відрізняються один від одного кількістю ...

а)

протонів

б)

електронів

в)

нейтронів

г)

протонів і нейтронів

5.

Відбувся β-розпад ізотопу Гідрогену 1Н3. Тобто ...

а)

утворилося ядро з масовим числом 2

б)

утворилося ядро з атомним номером 3

в)

заряд ядра зменшився

г)

утворилося ядро 2Не3

6.

Порядковий номер елемента в результаті випромінювання γ-кванта ядром дорівнює ...

а)

Z

б)

Z + 2

в)

Z - 2

г)

Z + 1

д)

Z - 1

7.

У 1952 році американський учений Глейзер створив трековий прилад для реєстрації заряджених частинок, ...

а)

який працює у сфері самостійного розряду

б)

в якій частинки рухаються в перегрітій рідині і при цьому утворюються бульбашки пари

в)

дія якого основана на конденсації перенасиченої пари на іонах з утворенням крапель води

г)

в якому фотографуються заряджені частинки, що взаємодіяли з фотоемульсією

8.

Виберіть усі правильні відповіді.

Камера Вільсона ...

а)

працює на ударній іонізації

б)

− трековий прилад

в)

заснована на конденсації перенасиченої пари на іонах з утворенням крапельок води

г)

дозволяє тільки спостерігати треки частинок

9.

Виберіть усі правильні відповіді.

Перевага бульбашкової камери над камерою Вільсона:

а)

є найбільш дешевим методом реєстрації частинок і випромінювань 

б)

зумовлена  більшою густиною робочої речовини

в)

обчислює кількість частинок того чи іншого типу

г)

дозволяє спостерігати серію послідовних перетворень частинки

10.

Виберіть усі правильні відповіді.

Лічильник Гейгера

а)

 — трековий прилад

б)

— один із найважливіших приладів для автоматичної лічби частинок

в)

дозволяє спостерігати серію послідовних перетворень частинки

г)

застосовується в основному для реєстрації електронів і γ-квантів

д)

дозволяє фотографувати треки частинок

11.

Перший детектор елементарних частинок − ...

а)

газорозрядний лічильник

б)

спінтарископ Крукса

в)

туманна камера

г)

бульбашкова камера

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. г (1 балів)
3. б (1 балів)
4. в (1 балів)
5. г (5 балів)
6. а (2 балів)
7. б (5 балів)
8. б в (5 балів)
9. б г (5 балів)
10. б г (5 балів)
11. б (5 балів)