18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Präteritum

Додано: 21 березня 2020
Предмет: Німецька мова, 6 клас
Тест виконано: 14 разів
12 запитань
Запитання 1

Виберіть правильну форму дієслова bleiben у минулому часі Präteritum.

варіанти відповідей

bleibt

bleibe

blieb

bleibte

Запитання 2

Виберіть правильну форму дієслова sein у минулому часі Präteritum.

варіанти відповідей

war

bin

seite

ist

Запитання 3

Виберіть правильну форму дієслова essen у минулому часі Präteritum.

варіанти відповідей

esse

isst

esste

Запитання 4

Виберіть правильну форму дієслова machen у минулому часі Präteritum.

варіанти відповідей

machte

mache

machen

mechte

Запитання 5

Виберіть правильну форму дієслова haben у минулому часі Präteritum.

варіанти відповідей

habe

hast

hatte

hiet

Запитання 6

Виберіть правильну форму дієслова trinken у минулому часі Präteritum.

варіанти відповідей

trinke

trank

trinkte

trunk

Запитання 7

Die Kinder ________ im Hof. (spielen)

варіанти відповідей

spielen

spielte

spielten

gespielt

Запитання 8

Der Vater _________dem Sohn ein Geschenk. (kaufen)

варіанти відповідей

kauft

kaufte

 kauftete

gekauft

Запитання 9

_____ ihr viele Hausaufgaben? (haben)

варіанти відповідей

Hattet

Hat

Habt

Hatte

Запитання 10

Sie ________ ihre Urgroßmutter jedes Wochenende. (besuchen)

варіанти відповідей

besucht

besuchte

besuchtet

besuchten

Запитання 11

Ich _________ viele Bücher. (lesen)

варіанти відповідей

lese

lase

las

laste

Запитання 12

Wo____ du gestern? (sein)

варіанти відповідей

war

warst

wart

seite

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест