Правильні многокутники
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Многокутник називається правильним коли

а)

У нього всі кути рівні

б)

У нього всі сторони рівні

в)

У нього всі кути і сторони рівні

2.

Оберіть правильні відповіді

а)

Правильний многокутник є вписаним і описаним в коло одночасно

б)

У правильного многокутника радіуси вписаного і описаного кіл збігаються

в)

У правильному многокутнику центри вписаного і описаного кіл збігаються

г)

Правильний многокутник не є опуклим

3.

Опишіть коло навколо правильного трикутника АВС. Позначте точку О центром кола. Визначте градусну центрального кута та кута правильного многокутника.

а)

60, 120

б)

180, 90

в)

45, 135

г)

60, 60

4.

3,14

а)

Відношення довжини кола до його діаметра

б)

Відношення діаметра кола до його довжини

в)

Відношення площі до радіуса кола

г)

Відношення діаметра до радіуса кола

5.

Діагональ многокутника

а)

Поєднує дві його вершини

б)

Проходить через центр вписаного кола

в)

Поєднує дві його несусідні вершини

г)

Проходить через центр описаного кола

6.

Площа кола - це

а)

Добуток 3,14 та квадрата радіуса

б)

Добуток 3,14 та квадрата діаметра поділеного на 4

в)

Добуток 3,14 та радіуса

г)

Добуток 3,14 та довжини кола

7.

Сектор кола - це

а)

Частина кола, обмежене двома радіусами

б)

Частина кола, обмежена хордою

в)

Частина кола, обмежена діаметром

г)

Четверть кола

8.

Семент кола - це

а)

Частина кола, обмежена хордою

б)

Частина кола, обмежена радіусами

в)

Частина кола, обмежена діаметром

г)

Половина кола

9.

Центром правильного многокутника - це...

а)

Точка перетину його діагоналей

б)

Центр кола, описаного навколо многокутника

в)

Центр кола, вписаного в правильний многокутник

г)

Центр вписаного і описаного кола правильного многокутника

10.

Вписаний кут ...

а)

Дорівнює дузі, на яку спирається

б)

Дорівнює половині дуги, на яку спирається

в)

Дорівнює центральному куту

г)

В два рази більший за центральний кут

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. а в (2 балів)
3. а (1 балів)
4. а (1 балів)
5. в (1 балів)
6. б (1 балів)
7. а (1 балів)
8. а (1 балів)
9. г (1 балів)
10. б г (2 балів)