Правопис складних слів
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Разом пишуться усі слова рядка

а)

авто/гурток, обер/лейтенант, гори/цвіт

б)

дощо/мір, чорно/зем, південно/східний

в)

гідро/динаміка, полу/мисок, п'яти/денка

г)

ват/година, перекоти/поле, носо/ріг

2.

У якому рядку сховалося слово, що пишеться разом

а)

хліб/сіль, купівля/продаж, член/кореспондент

б)

супер/герой, екс/губернатор, норд/ост

в)

блок/система, розрив/трава, мати/й/мачуха

г)

лейб/гвардієць, тонно/кілометр, людино/день

3.

У якому рядку усі слова пишуться через дефіс

а)

північно/західний, військово/морський, ново/грецький

б)

дерево/обробний, кисло/солодкий, унтер/офіцерський

в)

великий/превеликий, жовто/зелений, воєнно/стратегічний

г)

дрібно/каліберний, радіофізичний, тяжко/хворий

4.

Через дефіс пішуться усі слова в рядку

а)

де/які, казна/що, що/небудь

б)

наді/мною, де/які, хтозна/хто

в)

ні/хто, казна/де, з/ним

г)

бозна/який, який/небудь, будь/що

5.

Усі слова пишуть разом у рядку

а)

дві/сті, двадцять/шостий, один/адцять

б)

сім/сот, вісім/десят, чотир/на/дцять

в)

6/й, п'ят/десят, сто/двадцять

г)

255/мільйонний, дев'ят/сот, три/на/дцять

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. б (5 балів)
3. в (5 балів)
4. г (5 балів)
5. б (5 балів)