Вживання апострофа
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Коли пишеться апостроф після губних приголосних?

а)

на позначення їх роздільної вимови перед я, ю, є, ї;

б)

якщо перед губними немає іншого приголосного, що належав би до кореня;

в)

на позначення їх роздільної вимови перед я, ю, є, ї, якщо перед губними немає іншого приголосного, що належав би до кореня (крім р).

2.

Коли пишеться апостроф після р?

а)

на початку складу;

б)

у кінці складу;

в)

у кінці складу перед я, ю, є, ї.

3.

Коли пишеться апостроф після к та інших приголосних?

а)

у власних назвах у кінці складу перед я, ю, є, ї;

б)

у власних назвах перед я, ю, є, ї;

в)

у кінці складу перед я, ю, є, ї.

4.

Коли ще пишеться апостроф у словах українського походження?

а)

після будь-якого твердого приголосного, яким закінчується префікс або перша частина складних слів;

б)

після бпвмф, що позначають тверді губні звуки, якщо перед ними стоїть інша, крім р, літера на позначення кореневого приголосного звука;

в)

у словах іншомовного походження у злитній вимові.

5.

Коли апостроф не пишеться у власних назвах?

а)

після губних, задньоязикових і р перед я, ю, є, ї

б)

коли я, ю позначають пом’якшення попереднього приголосного перед а, у

в)

після губних, задньоязикових і р, а також після префіксів, що закінчуються приголосним, перед я, ю, є, ї.

6.

Коли апостроф не пишеться після губних приголосних у загальних назвах?

а)

після губних, задньоязикових і р перед я, ю, є, ї;

б)

після кінцевого приголосного в префіксах;

в)

після б, п, в, м, ф, що позначають тверді губні звуки, якщо перед ними стоїть інша, крім р, літера на позначення кореневого приголосного звука.

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. в (5 балів)
3. б (5 балів)
4. а (5 балів)
5. б (5 балів)
6. в (5 балів)