Правопис займенників

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 4310 разів
20 запитань
Запитання 1

Що таке займенник?

варіанти відповідей

частина мови, яка вказує на предмет, але не називає його

 

частина мови, яка називає предмет

 

службове слово

 

Запитання 2

Оберіть рядок, у якому записані тільки займенники:

варіанти відповідей

вона, олівець,сім, четверта

я, ти, він, вона, ми, ви, вони

два, гілка,я, вона, ти

Запитання 3

 У якому рядку займенники треба писати разом:

варіанти відповідей

який (небудь), у (мене), бозна (чого), аби (кому);  

хто (сь), де (якого), будь (якому), аби (чому).

зі (мною), хтозна (чого), над (тобою), будь (що);

ні (якому), аби (що), де (якого), хто (сь);

Запитання 4

Кожен займенник третьої особи має приставний н в рядках

варіанти відповідей

милувався (вона),попросив (він), побачив (вони)

сміявся з (він), попросив для (вона), зупинився біля (вони)

зроблено (він), віддав (вони), розбудив (він)

Запитання 5

Заперечний займенник пишеться окремо в реченні

варіанти відповідей

Думка ні\кому зла не заподіє.

Поганого не треба вчити ні\кого.

Не первина - ні\з\чим додому.

Гарно говорить, а слухати ні\чого.

Запитання 6

Разом треба писати всі займенники рядка

варіанти відповідей

ні/чий, де/який, аби/що, ні/котрий

ні/для/кого, ні/який, де/ким, хтозна/що

ні/чий, будь/який, ні/від/чого, казна/хто

ні/чого, де/кому, аби/який, що/небудь

Запитання 7

Додаванням часток аби-, де-, -сь, будь-, -небудь, казна-, хтозна- до питальних займенників утворюються:

варіанти відповідей

означені займенники

неозначені займенники;

заперечні займенники.

Запитання 8

Окремо з ні пишуться такі заперечні займенники:


варіанти відповідей

а) ні/хто, ні/чим, ні/якому, ні/чийому

б) ні/про/що, ні/перед/чим, ні/від/кого, ні/до/якого

в) ні/чим, ні/кому, ні/якому, ні/кого

г) ні/який. ні/чий, ні/якого, ні/ким

Запитання 9

Усі займенники пишуться окремо в рядку:


варіанти відповідей

а) де/в/кого, хтозна/в/який, ні/до/кого, невідь/від/чого

б) казна/котрий, хтозна/чий, скільки/небудь, який/сь

в) будь/скільки, де/чий, котрий/небудь, аби/хто

г) аби/в/кого, що/небудь, хто/небудь, невідь/у/кого

д) будь/у/кого, аби/в/чому, де/інде, аби/в/якому

Запитання 10

В якому рядку допущено помилку в написанні займенників:


варіанти відповідей

а) невідь-скільки, будь у кого, хтозна в якому, аби в чиєму

б) хто зна що, аби-який, нівщо, казна чий

в) ні з кого, казна-котрий, де з чого, абискільки

г) хто-небудь, деякий, щось, абихто

д) невідь-який, невідь-що, казна-хто, якийсь

Запитання 11

В якому рядку вжито неозначені займенники:


варіанти відповідей

а) невідь-скільки, аби в якому, казна-хто, щось

б) на нас, ні в чому, ними, всьому

в) на моїм, всім, у неї, кожного

г) казна-що, самий, невідь-хто, хто-завгодно

д) весь, нікотрий, абихто, дещо

Запитання 12

Заперечні займенники подано в рядку:

варіанти відповідей

а) ніким, ні в що, нічийого, нікотрому

б) чогось, дечим, на якімсь, казна-ким

в) скільки, котра, до когось, тобі

г) ніякий, деякий, ніщо, ніхто

д) нічий, ністільки, хтось, ніскільки

Запитання 13

Усі займенники в рядку є особовими:

варіанти відповідей

тобі, нас, мене, у нього

мені, тобою, собі, нам

мого, твого, вашого, нашого

Запитання 14

Займенники у словосполученнях спитав у нього, прийшла до неї, повернувся до них стоять у формі

варіанти відповідей

Давального відмінка

Знахідного відмінка

Родового відмінка

Запитання 15

Яким членом речення є виділені займенники?

Краще своя хата, ніж їхня палата. І на тім рушникові оживе все знайоме до болю.

варіанти відповідей

Додаток

Означення

Обставина

Запитання 16

Визначити речення, у якому немає займенників:

варіанти відповідей

а) У всякім подвір’ї – свої повір’я (Нар. творчість).

б) Хвилина годину береже (Нар. творчість).

в) Хороший товар сам себе хвалить (Нар. творчість).

Запитання 17

Визначити рядок, у якому всі займенники стоять у формі орудного

відмінка:


варіанти відповідей

а) нею, ніким, вона, себе;

б) казна-чим, хтозна-яким, мною, чим;

в) ніхто, чим, ким, я.

Запитання 18

Позначте речення, у якому вжито неозначений займенник

варіанти відповідей

Ми збирали з сином на землі каштани (М. Рильський).

Жадан сидів проти Морозова й щось підраховував олівцем

(Я. Баш).

Обстріл набув такої інтенсивності, якої ніхто не міг передбачити (Я. Баш).

Чого ви прагнете, грабіжники з пустелі? (М. Рильський)

Запитання 19

Усі займенники змінюються за

варіанти відповідей

відмінками

числами

особами

Запитання 20

Усі займенники слід писати через дефіс у рядку:

варіанти відповідей

а) аби/хто, який/небудь, де/інде, ні/перед/ким

б) де/якому, який/сь, чого/небудь, де/кого

в) якого/небудь, хтозна/кому, будь/якого, бозна/що

г) казна/чим, аби/чому, ні/з/ким, ні/перед/ким

д) ні/якому, що/небудь, будь/з/ким, що/сь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест