правознавство
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

ознаками адміністративного правопорушення не є

а)

протипоавність

б)

винуватісь

в)

кримінальна відповідальність

г)

суспільна шкідливість

2.

попередження це

а)

письмова форма яка має характер моральногою осудження

б)

грошове стягнення, що накладеться на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розміні, встановленні законом

в)

примусове вилучення та подальша реалізація з передачею вирученої суми колишнбоку власнику

3.

адмінистративний арешт застосовується до

а)

вагітних жінок

б)

неповнолітніх

в)

інвалідів

г)

чоловіків більше 18 років

4.

найпоширенішим адміністративним правопорушенням є

а)

дрібні крадішки

б)

вбивство

в)

великі крадішки

5.

орган що розглядає справи про адміністративні проступки

а)

органів внутрішніх справ

б)

магазини

в)

школи

6.

ознаками злочину є

а)

винність

б)

невинність

в)

непротиправність

Ключ до тесту

1. в (2 балів)
2. а (2 балів)
3. г (2 балів)
4. а (2 балів)
5. а (2 балів)
6. а (2 балів)