Правознавство
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Що таке штраф?

а)

Грошове стягнення, що накладається на громадян і посадових осіб

б)

Складається у письмовій формі, має характер морального осуждення

в)

Примусове вилучення та подальша реалізація з передачею вирученої суми колишньому власнику.

2.

Адміністративна відповідальність настає з:

а)

14 років

б)

18 років

в)

16 років

3.

Не застосовується адміністративний арешт:

а)

До вагітних жінок

б)

До людини яка

Входить до правоохоронців

в)

До безхатько

4.

До складу злочину не належить:

а)

Об'єкт злочину

б)

Суб'єкт злочину

в)

Вагітних жінок

5.

Найпоширенішими адміністративними проступками є:

а)

Дрібні крадіжуи

б)

Великі крадіжки

в)

Не азартні ігри

Ключ до тесту

1. а (2 балів)
2. в (5 балів)
3. а (2 балів)
4. в (2 балів)
5. а (2 балів)