Present Simple or Present Continuous

Додано: 5 травня 2019
Предмет: Англійська мова, 6 клас
Тест виконано: 283 рази
12 запитань
Запитання 1

 They … for us near the door.

варіанти відповідей

a) are waiting

b) waits

c) is waiting

d) am waiting

Запитання 2

Harry … television every day.

варіанти відповідей

a) is watching

b) watch

c) watches

d) are watching

Запитання 3

 What … in the room now?

варіанти відповідей

a) they are doing

b) are they doing

c) do they do

d) they do

Запитання 4

Ann … French .

варіанти відповідей

a) isn’t speaking

b) not speaks

c) doesn’t speaking

d) doesn’t speak

Запитання 5

Mark … German to Ann at the moment.

варіанти відповідей

a) are speaking

b) speaks

c) speaking

d) is speaking

Запитання 6

 I am busy now. I … to the radio.

варіанти відповідей

a) am listening

b) listen

c) am listen

d) listening

Запитання 7

They … to the seaside every summer.

варіанти відповідей

a) are going

b) goes

c) go

d) is going

Запитання 8

She … in this house.

варіанти відповідей

a) isn’t live

b) don’t live

c) doesn't live

d) lives not

Запитання 9

... they .....now?

варіанти відповідей

are ... working

do ... working

is ... working

are ... work

Запитання 10

1. Mum is in the kitchen. She … a cake.

варіанти відповідей

a) makes

b) make

c) is making

d) making

Запитання 11

What language … at the moment?

варіанти відповідей

a) is she speaking

b) she is speaking

c) does she speak

d) she speaks

Запитання 12

How many newspapers … every day?

варіанти відповідей

a) you buy

b) do you buy

c) are you buying

d) you are buying

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест