Present Simple vs Present Continuous

Додано: 21 серпня 2020
Предмет: Англійська мова, 3 клас
Тест виконано: 1 раз
17 запитань
Запитання 1

Kate usually ... at seven o'clock.

варіанти відповідей

get up

gets up

got up

has got up

Запитання 2

They always ... football after school.

варіанти відповідей

play

plays

are playing

played

Запитання 3

Mike ... ... his homework now.

варіанти відповідей

am doing

are doing

is doing

Запитання 4

His father ... ... to his work at the moment.

варіанти відповідей

is driving

am driving

has driving

are driving

Запитання 5

... the pupils ... a test now?

варіанти відповідей

Are, writing

Are, write

Is, writing

Am, writing

Запитання 6

Look! A bird ___ on my hand.

варіанти відповідей

is sitting

sits

Запитання 7

Granny is in the kitchen. She ___ a plum-cake.

варіанти відповідей

is making

makes

Запитання 8

I don’t know Spanish, but I ___ it now.

варіанти відповідей

am learning

learn

Запитання 9

Dad ___ on Saturdays.

варіанти відповідей

usually works

is usually working

Запитання 10

You _____ a book at 3 o'clock every day

варіанти відповідей

read

reads

Запитання 11

She ____ dinner at 8 o'clock

варіанти відповідей

has

have

Запитання 12

My mum ____ breakfast at 9 o'clock

варіанти відповідей

eats

eat

Запитання 13

Listen. Somebody... in the room.

варіанти відповідей

is singing

sings

song

Запитання 14

Hey, look! Linda...to the cinema.

варіанти відповідей

go

gos

goes

is going

Запитання 15

They usually ... football in summer.

варіанти відповідей

play

are play

plays

Запитання 16

В каком рядке все слова-маркеры относятся к Present Simple

варіанти відповідей

Last, then, ago

Usually, never, often

Usually, always, ago

Запитання 17

... Ann leave for work at 8 o'clock every morning?

варіанти відповідей

Do

Does

Did

Will

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест