24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Present Simple vs Present Continuous

Додано: 11 листопада 2020
Предмет: Англійська мова, 6 клас
Тест виконано: 87 разів
30 запитань
Запитання 1

CHOOSE THE RIGHT OPTION. Вибери правильний варіант.


We ... in armchairs and ... TV now.

варіанти відповідей

sit, watch

are sitting, are watching

sits, watches

is sitting, is watching

Запитання 2

CHOOSE THE RIGHT OPTION. Вибери правильний варіант.


It is 6 o'clock. The family ... tea.

варіанти відповідей

have

are having

Запитання 3

CHOOSE THE RIGHT OPTION. Вибери правильний варіант.


My father often ... TV in the evening.

варіанти відповідей

is watching

watches

watch

are watching

Запитання 4

CHOOSE THE RIGHT OPTION. Вибери правильний варіант.


It often ... in autumn.

варіанти відповідей

rain

rains

is raining

are raining

Запитання 5

CHOOSE THE RIGHT OPTION. Вибери правильний варіант.


It is seven o'clock. Father ... the house.

варіанти відповідей

leaves

is leaving

leave

are leaving

Запитання 6

CHOOSE THE RIGHT OPTION. Вибери правильний варіант.


I usually ... breakfast at half past seven.

варіанти відповідей

have

has

is having

are having

Запитання 7

The match is on TV now, but we (lose)

варіанти відповідей

losing

lose

are losing

lost

Запитання 8

Where is Tom? I think he (write) a letter at the moment.

варіанти відповідей

writes

writing

is writing

is writting

Запитання 9

Right now, Anna (have) a shower. Do you want to ring later?

варіанти відповідей

has

have

having

is having

Запитання 10

Mary ( stay) with her Aunt for a few days.

варіанти відповідей

stay

stays

is staying

staying

Запитання 11

Every week Helen (watch) a film at the cinema.

варіанти відповідей

is watching

watching

watches

has watched

Запитання 12

Twice a week Arnold (have) a dring lesson.

варіанти відповідей

having

has

is having

has had

Запитання 13

I (not lie). It's true. I have seen them in the park!

варіанти відповідей

not lie

do not lie

not lying

am not lying

Запитання 14

She often (eat) fast food for lunch.

варіанти відповідей

eating

eats

is eating

ate

Запитання 15

Regular exercise (help) you to stay healthy.

варіанти відповідей

is helping

help

helps

are helping

Запитання 16

Right now I (wait) to have a game with my brother.

варіанти відповідей

wait

waitting

is waiting

am waiting

Запитання 17

Robert _____ not go to my school.

варіанти відповідей

is

does

are

Запитання 18

My parents _____ in a two-bedroom apartment.

варіанти відповідей

lives

live

be live

Запитання 19

Does he__________  pets?

варіанти відповідей

has

have

haves

Запитання 20

You never _________ coffee.

варіанти відповідей

drinks

drinkes

drink

Запитання 21

Sarah and Ann _________ (not) speak English.

варіанти відповідей

doesn't

don't

dosn't

Запитання 22

Where (she/live)?

варіанти відповідей

does she live

do she live

she lives

Запитання 23

She ____ at seven o'clock.

варіанти відповідей

gets up

get up

Запитання 24

She ____ a lot of books.

варіанти відповідей

reads

read

Запитання 25

Open the brackets                                     Ann (to play) at the moment.

варіанти відповідей

Ann playing at the moment.

Ann is playing at the moment.

Ann is playis at the moment.

Запитання 26

Open the brackets                                     My Granny (to watch) TV now.

варіанти відповідей

My Granny watching TV now.

My Granny is watches TV now.

My Granny is watching TV now.

Запитання 27

1. --- does not go to the cinema very often.

варіанти відповідей

a) He

b) They

c) I

Запитання 28

She ..... swimming now.

варіанти відповідей

am

is

are

Запитання 29

2. --- do not go to school on Sundays.

варіанти відповідей

a) We

b) He

c) She

Запитання 30

They ..... talking at phone now.

варіанти відповідей

am

is

are

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест