24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Present Simple vs Present Continuous

Додано: 20 листопада 2020
Предмет: Англійська мова, 6 клас
Тест виконано: 2 рази
40 запитань
Запитання 1

He...... cartoons every morning.

варіанти відповідей

watched

had watched

watches

watching

Запитання 2

My brother .... to work every day. 

варіанти відповідей

goes

went

gone

go

Запитання 3

He.....TV at the moment.

варіанти відповідей

is watching

watches

will watch

watched

Запитання 4

He / go to school every day.

варіанти відповідей

goes 

gone

 go

went

Запитання 5

He / clean the house at the weekends.

варіанти відповідей

cleand

 cleaned

clean

cleans

Запитання 6

John and David / go to the park on Sundays.

варіанти відповідей

go

 goed

 goes

went

Запитання 7

Susie / study English every night.

варіанти відповідей

studys

studyd

studies

studied

Запитання 8

_______ Emma wash the dishes?

варіанти відповідей

Do

Does

Запитання 9

________ you read the books?

варіанти відповідей

Do

Does

Запитання 10

_________ his friends play the piano?

варіанти відповідей

 Do

Does

Запитання 11

_________ your friend like chocolate?

варіанти відповідей

Do

Does

Запитання 12

I ____ looking at the board.

варіанти відповідей

am

are

is

Запитання 13

She ____ driving a car.

варіанти відповідей

 is

am

are

Запитання 14

David __________ now. He can go to the cinema with us.

варіанти відповідей

 is working

works

are working

 isn't working

Запитання 15

He .................... now.

варіанти відповідей

 is not studying

doesn't study

Запитання 16

She ..................... every day.

варіанти відповідей

is not playing

doesn't play

Запитання 17

It ............. now.

варіанти відповідей

don't sleep

isn't sleeping

don't sleeps

aren't sleeping

Запитання 18

Are you watching a film about your favourite book?

варіанти відповідей

Yes.

 Yes, she am watching a film about my favourite book.

Yes, I am watching a film about my favourite book.

Yes, I are watching a film about my favourite book?

Запитання 19

Is he reading a story?

варіанти відповідей

Yes, he reading a story.

 Yes, she is reading a story.

 Yes.

Yes, he is reading a story.

Запитання 20

What _____ you doing now? - I ___ having a test ___ English now.

варіанти відповідей

are / am / on

are / is / on

is / am / in

are / am / in

Запитання 21

Present Simple вживаємо

варіанти відповідей

для позначення постійної дії

для позначення дії, що відбувається зараз

Запитання 22

Present Progressive вживаємо

варіанти відповідей

для позначення сталої ознаки

для позначення дії, що відбувається в момент мовлення

Запитання 23

Complete each question with the correct question word.

_______ does your cousin live? - In Hill Street.

варіанти відповідей

What

Where

When

Запитання 24

Complete each question with the correct question word.

_______ vocabularies have you got? – One

варіанти відповідей

How many

How much

What colour

Запитання 25

Complete each question with the correct question word.

 _______ sugar do you like in tea? – One teaspoon.

варіанти відповідей

How many

How much

What

Запитання 26

Complete each question with the correct question word.

________old are you? - 11

варіанти відповідей

How

Why

Who

Запитання 27

What time __________ you and your mom have dinner?

варіанти відповідей

is

are

does

do

Запитання 28

________he watch films at home?

варіанти відповідей

do

does

is

are

Запитання 29

My mother and sister often ____ (watch) TV ____ the morning.

варіанти відповідей

watches/ in

watch/ on

watch/ in

Запитання 30

We always ____ (get) up late ____ the weekends.

варіанти відповідей

gets/ on

get/ at

get/ in

Запитання 31

He never ____ (do) his homework ____ the evening.

варіанти відповідей

do/ at

does/ at

does/ in

do/ on

Запитання 32

Santa Claus always ____ (come) ____ midnight.

варіанти відповідей

comes/ at

comes/ in

come/ at

come/ on

Запитання 33

They ____ (go) jogging ____ Monday ____ 7 o'clock.

варіанти відповідей

goes/ on /in

go/ in/ at

go/ on/ at

goes/ at/ on

Запитання 34

She sometimes ____ (have) a cup of coffee with her friends ____ Saturdays.

варіанти відповідей

has/ at

has/ on

haves/ in

have/ on

Запитання 35

We ____ (decorate) our house ____ New Year's Eve.

варіанти відповідей

decorates/ on

decorate/ on

decorate/ in

decorates/ at

Запитання 36

____ summer I ____ usually (not go) to the beach.

варіанти відповідей

At/ not go

In/ doesn't go

On/ don't go

In/ don't go

Запитання 37

... My weekends are great! I _________(not go) to school and I ________ (get up) late - at about ten o'clock. ...

варіанти відповідей

don't go, gets up

don't go, get up

doesn't go, gets up

Запитання 38

... I _________(watch) TV with my sister in the morning. ...

варіанти відповідей

watch

watchs

watches

Запитання 39

... At two o'clock, we ______ (have) lunch in a restaurant with my mum and dad.  ...

варіанти відповідей

have

had

haves

has

Запитання 40

My parents ___________  (do) the shopping, but my sister _________ (not go) with them.

варіанти відповідей

do; don't go

does; doesn't go

do; doesn't go

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест