Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII – першій половині XIIІ ст.

6 запитань
Запитання 1

Назвіть князівства, що сформувалися на українських землях:

варіанти відповідей

Київське

Переяславське

Чернігівське

Новгород-Сіверське

Галицьке

Волинське

Запитання 2

Причини роздробленості Київської держави?

варіанти відповідей

колективний сюзеренітет

відсутність механізму престолонаслідування

економічний, соціально-культурний розвитк удільних князівств

великі розміри держави та неоднорідний етнічний склад 

Запитання 3

Дата - Перша письмова згадка назви «Україна»

варіанти відповідей

1169

1185

1187

Запитання 4

Обери цифру , яка стосується Київського князівства:

1. Розташоване на сході Лівобережжя.

• 2. Найбільш населене князівство.

• 3. Розорене Андрієм Боголюбським.

• 4. Був побудований Софійський собор.

• 5. Потерпало від постійних нападів половців.

• 6. Розташоване на Правобережжі Дніпра.

• 7. За володіння ним між князями тривали суперечки.

• 8. Розташоване на півночі України.

• 9. Перебувало в залежності від Києва.

• 10. Князь Святослав Ярославич.

• 11. Розташоване на перетині торгових шляхів.

• 12. Князь Володимир Глібович.

• 13. Столиця цього князівства посідала друге місце за розміром серед руських міст.


варіанти відповідей

1

2,3

4, 8

7, 11

5 ,9

6

10 , 13

12

Запитання 5

Обери цифри , які стосуються Переяславського князівства:

1. Розташоване на сході Лівобережжя.

• 2. Найбільш населене князівство.

• 3. Розорене Андрієм Боголюбським.

• 4. Був побудований Софійський собор.

• 5. Потерпало від постійних нападів половців.

• 6. Розташоване на Правобережжі Дніпра.

• 7. За володіння ним між князями тривали суперечки.

• 8. Розташоване на півночі України.

• 9. Перебувало в залежності від Києва.

• 10. Князь Святослав Ярославич.

• 11. Розташоване на перетині торгових шляхів.

• 12. Князь Володимир Глібович.

• 13. Столиця цього князівства посідала друге місце за розміром серед руських міст.

варіанти відповідей

1,4,8,13

5,3,7,11

1,5,9,12

2,9,10,13

Запитання 6

Про кого ідеться  «за ним Україна багато потужила» ?

варіанти відповідей

Андрія Боголюбського

Ігоря Святославича

Володимира Глібовича

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест