Прикметник
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Прикметник-це частина мови, яка:

а)

означає назву предмета;

б)

називає ознаку предмета; 

в)

означає дію предмета.

2.

Прикметник змінюється за:

а)

числами та відмінками; 

б)

за родами (в однині),числами та відмінками; 

в)

це залежить від іменника з яким він пов'язаний.

3.

Початкова форма прикметника - це:

а)

називний відмінок чоловічого роду; 

б)

називний відмінок будь-якого роду; 

в)

будь- який відмінок чоловічого роду.

4.

Познач суфікс до слова коза-ий 

а)

-цьк-

б)

-ськ-

в)

-зьк-

5.

Познач суфікс до слова: київ-ий;

а)

-цьк-

б)

-ськ-

в)

-зьк-

6.

Правильне закінчення

На (останній) уроці

а)

ім

б)

ому

7.

За значенням прикметники поділяються на групи: 

а)

якісні, відносні;

б)

відносні, присвійні;

в)

якісні, відносні, присвійні. 

8.

Ступені порівняння якісних прикметників:

а)

вищий;

б)

простий;

в)

найвищий;

г)

складний.

9.

За наявністю закінчень прикметники поділяються на 

а)

повні;

б)

короткі;

в)

складні;

г)

складені;

10.

Не з прикметником пишеться разом в рядку:

а)

 не/гайне засідання

б)

не/щира усмішка

в)

не/слабкий, а сильний

г)

не/високе дерево

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. б (5 балів)
3. а (5 балів)
4. а (5 балів)
5. б (5 балів)
6. б (5 балів)
7. в (5 балів)
8. а в (5 балів)
9. а б (5 балів)
10. а б г (5 балів)